10 apr 2014 18:04

23 jan 2015 15:41

"Jag har tänkt sluta tidigare"

Anna Sundström slutar som skolchef när Skövde kommun organiserar om.
Ny chef för både grund- och gymnasieskola blir Gustaf Olsson.

Lösningen ses som naturlig när Skövde kommun nästa år slår samman grundskolan med gymnasiet till en enda sektor för skolan.

– Jag har varit med om flera omorganisationer tidigare och det tar tre år innan allt sitter. Jag har tänkt sluta tidigare än så och därför pratade jag tidigt om att det är bättre att någon annan tar över, säger Anna Sundström.

Avtalspension

Hon fyller 63 år i november och går i avtalspension från 1 januari 2015 som ger henne 65–70 procent av nuvarande lön.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt säger att uppgörelsen följer kommunens regler för avtalspension och att man därmed får en naturlig lösning av chefsfrågan.

– När vi nu börjar den här omorganisationen slipper vi också spekulationer om vem som ska bli chef, säger Fellbrandt.

Förvaltningarna ersätts i den nya organisationen av sektorer där skol- och utbildningsförvaltningen slås samman i en. Gustaf Olsson blir chef för 9 000 elever och 2 000 anställda i kommunens största förvaltning.

– En rejäl utmaning, men det är helt rätt väg att gå. Vi får en bättre helhet för barn och unga och större möjligheter att hjälpa framför allt barn i behov av stöd, säger Gustaf Olsson, som har en bakgrund som officer, men som 2010 tillträdde som utbildningschef i Skövde kommun.

Han kommer nu på allvar dra i gång arbetet med att forma den nya skol- och utbildningssektorn. Förvaltningarna ligger dag vägg i vägg i stadshuskorridorerna, men några krav på att sammanslagningen ska leda till rationaliseringsvinster finns inte enligt Olsson.

– Organisationsförändringarna kommer inte märkas mycket ute på enheterna utan det blir på de översta ledningsnivåerna, säger Olsson

Utredningsuppdrag.

Formellt tar Gustaf Olsson över som tillförordnad skolchef från 1 augusti innan han den 1 januari 2015 blir chef över den nya sektorn.

Under hösten kommer Anna Sundström få utredningsuppdrag av kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Politikerna har i kommunstyrelsen godkänt den nya förvaltningsorganisationen, men det formella beslutet tas av kommunfullmäktige senare i april.

Lösningen ses som naturlig när Skövde kommun nästa år slår samman grundskolan med gymnasiet till en enda sektor för skolan.

– Jag har varit med om flera omorganisationer tidigare och det tar tre år innan allt sitter. Jag har tänkt sluta tidigare än så och därför pratade jag tidigt om att det är bättre att någon annan tar över, säger Anna Sundström.

Avtalspension

Hon fyller 63 år i november och går i avtalspension från 1 januari 2015 som ger henne 65–70 procent av nuvarande lön.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt säger att uppgörelsen följer kommunens regler för avtalspension och att man därmed får en naturlig lösning av chefsfrågan.

– När vi nu börjar den här omorganisationen slipper vi också spekulationer om vem som ska bli chef, säger Fellbrandt.

Förvaltningarna ersätts i den nya organisationen av sektorer där skol- och utbildningsförvaltningen slås samman i en. Gustaf Olsson blir chef för 9 000 elever och 2 000 anställda i kommunens största förvaltning.

– En rejäl utmaning, men det är helt rätt väg att gå. Vi får en bättre helhet för barn och unga och större möjligheter att hjälpa framför allt barn i behov av stöd, säger Gustaf Olsson, som har en bakgrund som officer, men som 2010 tillträdde som utbildningschef i Skövde kommun.

Han kommer nu på allvar dra i gång arbetet med att forma den nya skol- och utbildningssektorn. Förvaltningarna ligger dag vägg i vägg i stadshuskorridorerna, men några krav på att sammanslagningen ska leda till rationaliseringsvinster finns inte enligt Olsson.

– Organisationsförändringarna kommer inte märkas mycket ute på enheterna utan det blir på de översta ledningsnivåerna, säger Olsson

Utredningsuppdrag.

Formellt tar Gustaf Olsson över som tillförordnad skolchef från 1 augusti innan han den 1 januari 2015 blir chef över den nya sektorn.

Under hösten kommer Anna Sundström få utredningsuppdrag av kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Politikerna har i kommunstyrelsen godkänt den nya förvaltningsorganisationen, men det formella beslutet tas av kommunfullmäktige senare i april.