11 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Villkorlig dom och samhällstjänst

En Skövdebo har dömts för misshandel och olaga hot mot en kvinna. Han ska ha slagit henne, tagit strypgrepp på henne och även uttalat dödshot.

Mannen och kvinnan har varit ett par under några år, men förhållandet har varit stormigt. Något som de båda vittnade om under rättegången. När de träffades förra våren, slutade det hela med att kvinnan misshandlades och hotades.

Tingsrätten säger i den dom som meddelades under torsdagen att kvinnan har framstått som trovärdig och tillförlitlig. Tingsrätten anser heller inte att det har framkommit något som skulle ge kvinnan anledning att falskeligen anklaga mannen för att ha begått brottsliga handlingar mot henne.

Mannen har själv uppgett att han knuffade kvinnan och delade ut ett slag mot hennes bakhuvud. Men domstolen anser också att det är styrkt att mannen även tagit ett strypgrepp på henne så att hon fått andnöd och dessutom slagit henne upprepade gången med öppen hand mot ansiktet och även en gång mot ryggen.

Domstolen säger att det inte råder någon tvekan om att mannen begått gärningarna med uppsåt, därför döms han för misshandel.

Han döms också för olaga hot, då han vid samma tillfälle ska ha dödshotat kvinnan.

Tingsrätten anser att det saknas särskilda skäl att befara att mannen ska göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, därför bestäms påföljden till villkorlig dom. Den kombineras med hundra timmars samhällstjänst. Mannen ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 8 000 kronor.

Mannen och kvinnan har varit ett par under några år, men förhållandet har varit stormigt. Något som de båda vittnade om under rättegången. När de träffades förra våren, slutade det hela med att kvinnan misshandlades och hotades.

Tingsrätten säger i den dom som meddelades under torsdagen att kvinnan har framstått som trovärdig och tillförlitlig. Tingsrätten anser heller inte att det har framkommit något som skulle ge kvinnan anledning att falskeligen anklaga mannen för att ha begått brottsliga handlingar mot henne.

Mannen har själv uppgett att han knuffade kvinnan och delade ut ett slag mot hennes bakhuvud. Men domstolen anser också att det är styrkt att mannen även tagit ett strypgrepp på henne så att hon fått andnöd och dessutom slagit henne upprepade gången med öppen hand mot ansiktet och även en gång mot ryggen.

Domstolen säger att det inte råder någon tvekan om att mannen begått gärningarna med uppsåt, därför döms han för misshandel.

Han döms också för olaga hot, då han vid samma tillfälle ska ha dödshotat kvinnan.

Tingsrätten anser att det saknas särskilda skäl att befara att mannen ska göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, därför bestäms påföljden till villkorlig dom. Den kombineras med hundra timmars samhällstjänst. Mannen ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 8 000 kronor.