11 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

Cementa betalar fyra miljoner

Cementa AB går med på att betala fyra miljoner konor till Skövde kommun den dagen Brandstorpsvägen stängs.

Det är resultatet av de överläggningar som pågått mellan Skövde kommun och Cementa under en längre tid. Vägen går på Cementas mark och bolaget vill stänga den om man får tillstånd för att utöka det nuvarande brytområdet västerut.

Tekniska nämnden har nu godkänt att vägen upphör som enskild väg tidigast sex månader efter att Cementa AB har fått täkttillstånd.

Som kompensation kommer Cementa AB betala fyra miljoner kronor. Ett belopp som motsvarar vad det kostar att förlänga Gruvgatan ner till Falköpingsvägen enligt kommunens gatuchef Anna Möller.

Gruvgatan går in vid det tidigare Parocområdet och att förlänga den ner till Falköpingsvägen är ett sätt att minska trafikbelastningen på Hallenbergsrondellen.

Enligt Möller är det knappt 500 fordon per dygn som använder Brandstorpsvägen i dag. Den trafiken kommer i framtiden belasta Hallenbergsrondellen.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan avslutades i onsdags och dom väntas i juni.

Det är resultatet av de överläggningar som pågått mellan Skövde kommun och Cementa under en längre tid. Vägen går på Cementas mark och bolaget vill stänga den om man får tillstånd för att utöka det nuvarande brytområdet västerut.

Tekniska nämnden har nu godkänt att vägen upphör som enskild väg tidigast sex månader efter att Cementa AB har fått täkttillstånd.

Som kompensation kommer Cementa AB betala fyra miljoner kronor. Ett belopp som motsvarar vad det kostar att förlänga Gruvgatan ner till Falköpingsvägen enligt kommunens gatuchef Anna Möller.

Gruvgatan går in vid det tidigare Parocområdet och att förlänga den ner till Falköpingsvägen är ett sätt att minska trafikbelastningen på Hallenbergsrondellen.

Enligt Möller är det knappt 500 fordon per dygn som använder Brandstorpsvägen i dag. Den trafiken kommer i framtiden belasta Hallenbergsrondellen.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan avslutades i onsdags och dom väntas i juni.