13 apr 2014 07:00

23 jan 2015 15:41

Dubbdäck orsakar luftföroreningar

Under våren ökar luftföroreningarna och i svenska tätorter består föroreningarna till stor del av grova partiklar (PM10). De bildas vid slitage av vägbeläggning, däck, bromsar och vägsand, bland annat.
Det som dubbdäcken river upp samlas under vintern. Så länge det är blött på vägarna så ligger det kvar, men när det torkar frigörs partiklarna i luften som vi andas.

I några städer, Stockholm, Uppsala, Göteborg och på senare tid Jönköping, har man ansett problemen så stora att drastiska åtgärder vidtagits. I Stockholm, Uppsala och Göteborg har man infört dubbdäcksförbud på hårt trafikerade gator i centrum.

Resultaten av mätningar ger dock inget entydigt svar på om luften har blivit renare.

Skeptiska

I Skövde och Skaraborg anses inte problemen vara lika stora. Ulla-Britt Hagström är ordförande för Motormännen i Skaraborg:

– Vi inom organisationen är nog ganska skeptiska till stopp eller förbud mot dubbdäck av det här skälet. Även dåliga däck, utan dubbar, river upp vägbanorna.

– Personligen tror och hoppas jag mycket på däck med utfällbara dubbar i framtiden. Det finns sådana redan i dag, men utvecklingen är i sin linda och marknaden hittills väldigt liten.

Vare sig hos Motormännen eller inom Skövde kommun har det förts några diskussioner om att införa förbud mot dubbdäck på vissa gator. M är kallsinniga och tror mer på andra åtgärder för att få ned partikelutsläppen. I Norge har man infört avgift för dubbdäck och trafiken har minskat.

– Om man minskar hastigheten från 90 km/h till 70 km/h minskar man utsläppen med 26 procent. Inom Skövde kommun satsar vi hårt på elbilar och miljöbilar och det ger snabbt resultat med miljöförbättringar, menar Ulla-Britt Hagström, som också är kommunpolitiker (FP) på toppnivå.

Forskning

Frågan om dubbdäck eller ej är inte ny och den lär leva vidare även framöver. Ulla-Britt Hagström hoppas mycket på att forskningen på området ska göra framsteg.

– Det forskas och experimenteras en hel del och vi följer utvecklingen noga.

Fotnot:

PM 10 är grova förorenande partiklar mindre än 10 mikrometer (tusendels millimeter). Partiklarna i luften orsakar hälsoproblem.

I några städer, Stockholm, Uppsala, Göteborg och på senare tid Jönköping, har man ansett problemen så stora att drastiska åtgärder vidtagits. I Stockholm, Uppsala och Göteborg har man infört dubbdäcksförbud på hårt trafikerade gator i centrum.

Resultaten av mätningar ger dock inget entydigt svar på om luften har blivit renare.

Skeptiska

I Skövde och Skaraborg anses inte problemen vara lika stora. Ulla-Britt Hagström är ordförande för Motormännen i Skaraborg:

– Vi inom organisationen är nog ganska skeptiska till stopp eller förbud mot dubbdäck av det här skälet. Även dåliga däck, utan dubbar, river upp vägbanorna.

– Personligen tror och hoppas jag mycket på däck med utfällbara dubbar i framtiden. Det finns sådana redan i dag, men utvecklingen är i sin linda och marknaden hittills väldigt liten.

Vare sig hos Motormännen eller inom Skövde kommun har det förts några diskussioner om att införa förbud mot dubbdäck på vissa gator. M är kallsinniga och tror mer på andra åtgärder för att få ned partikelutsläppen. I Norge har man infört avgift för dubbdäck och trafiken har minskat.

– Om man minskar hastigheten från 90 km/h till 70 km/h minskar man utsläppen med 26 procent. Inom Skövde kommun satsar vi hårt på elbilar och miljöbilar och det ger snabbt resultat med miljöförbättringar, menar Ulla-Britt Hagström, som också är kommunpolitiker (FP) på toppnivå.

Forskning

Frågan om dubbdäck eller ej är inte ny och den lär leva vidare även framöver. Ulla-Britt Hagström hoppas mycket på att forskningen på området ska göra framsteg.

– Det forskas och experimenteras en hel del och vi följer utvecklingen noga.

Fotnot:

PM 10 är grova förorenande partiklar mindre än 10 mikrometer (tusendels millimeter). Partiklarna i luften orsakar hälsoproblem.

  • Glenn Svensson