13 apr 2014 11:00

23 jan 2015 15:41

Tull, handelshus och bank

Handelsman Hulth huserade i kvarteret Vidar. Han rimmade gärna och gillade att plantera ädelträd. Bland annat i Boulognerskogen.

De här bilderna är tagna i den västra delen av kvarteret Vidar där Storgatan korsar Kungsgatan och Kyrkogatan.

Efter branden 1759 låg Södra tullen vid korsningen Storgatan/Kungsgatan och senare byggdes ett handelshus där. När just den här bilden togs stod det ”Lindkvists landtmannaprodukter m.m” på huset.

Bank och lägenheter

I det huset hade under en tid handelsman Hulth sin butik.

Det berättas att Hulth var duktig på att rimma och att hans annonser i tidningarna nästan alltid var på vers. Dessutom gillade han att plantera ädelträd i Skövdes parker. Bland annat hade han stor betydelse för Boulognerskogen.

Där handelshuset låg byggde Sköfde sparbank ett pampigt hus 1904–1906 och arkitekten hette Lars Kellman.

I bottenvåningen fick banken sina lokaler och på de övre våningarna inreddes lägenheter med fyra respektive sju rum. Fasaden har förändrats vid ett par olika tillfällen i samband med renoveringar.

Klassisk innergård

Längre norrut på Storgatan låg det mindre trähus som syns på en av de andra bilderna, och till det hörde en klassisk innergård.

Bilden som visar trähusets långsida verkar vara tagen efter 1905 eftersom det bör vara sparbankshusets gavel som skymtar till höger.

Källor: Sköfde staden i våra hjärtan av Arne Anderson och Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960 av Carlquist och Bergström.

De här bilderna är tagna i den västra delen av kvarteret Vidar där Storgatan korsar Kungsgatan och Kyrkogatan.

Efter branden 1759 låg Södra tullen vid korsningen Storgatan/Kungsgatan och senare byggdes ett handelshus där. När just den här bilden togs stod det ”Lindkvists landtmannaprodukter m.m” på huset.

Bank och lägenheter

I det huset hade under en tid handelsman Hulth sin butik.

Det berättas att Hulth var duktig på att rimma och att hans annonser i tidningarna nästan alltid var på vers. Dessutom gillade han att plantera ädelträd i Skövdes parker. Bland annat hade han stor betydelse för Boulognerskogen.

Där handelshuset låg byggde Sköfde sparbank ett pampigt hus 1904–1906 och arkitekten hette Lars Kellman.

I bottenvåningen fick banken sina lokaler och på de övre våningarna inreddes lägenheter med fyra respektive sju rum. Fasaden har förändrats vid ett par olika tillfällen i samband med renoveringar.

Klassisk innergård

Längre norrut på Storgatan låg det mindre trähus som syns på en av de andra bilderna, och till det hörde en klassisk innergård.

Bilden som visar trähusets långsida verkar vara tagen efter 1905 eftersom det bör vara sparbankshusets gavel som skymtar till höger.

Källor: Sköfde staden i våra hjärtan av Arne Anderson och Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960 av Carlquist och Bergström.