14 apr 2014 13:28

07 jan 2015 10:11

Olssons hästaffär till hovrätten

Den friande skattebrottsdomen mot Skövdeföretagaren Claes-Göran Olsson har överklagats till hovrätten av åklagaren.

I en dom i slutet av mars friades Claes-Göran Olsson av Skaraborgs tingsrätt från misstankarna om att ha gjort sig skyldig till grovt skattebrott. Detta i samband med köpet av travhästen Narval d’Ecajeul i augusti 2008. Tvisten handlar om var travhästen befann sig innan Olsson blev delägare.

Sverige eller Frankrike

Claes-Göran Olsson och en medåtalad man - som även han friades av tingsrätten - hävdar att hästen befann sig i Sverige när bolaget Valen köpte den. På den grunden yrkade han momsavdrag med 345 000 kronor för köpet som totalt uppgick till 1 725 000 kronor.

Åklagaren, kammaråklagare Catarina Linné vid Ekobrottsmyndigheten, hävdar å sin sida att travhästen stod på fransk mark innan den köptes och att avdraget var ogiltigt då mervärdesskatt endast gäller omsättning inom Sverige.

”Bevisad skenaffär”

Tingsrätten konstaterade i sin dom att åklagaren inte lyckats bevisa sitt påstående om att hästen stod i Frankrike vid köpet. Därför ogillade rätten åtalet.

Nu har åklagaren överklagat den friande domen till Göta hovrätt.

I sin överklagan skriver åklagaren att hon inte delar tingsrättens bedömningar och bevisvärdering och att tingsrätten inte beaktat en rad omständigheter som är av avgörande betydelse i målet. Bland annat anser åklagaren att det är bevisat att hästaffären föregåtts av en skenaffär och att hästen vid köpet fanns i Frankrike.

I en dom i slutet av mars friades Claes-Göran Olsson av Skaraborgs tingsrätt från misstankarna om att ha gjort sig skyldig till grovt skattebrott. Detta i samband med köpet av travhästen Narval d’Ecajeul i augusti 2008. Tvisten handlar om var travhästen befann sig innan Olsson blev delägare.

Sverige eller Frankrike

Claes-Göran Olsson och en medåtalad man - som även han friades av tingsrätten - hävdar att hästen befann sig i Sverige när bolaget Valen köpte den. På den grunden yrkade han momsavdrag med 345 000 kronor för köpet som totalt uppgick till 1 725 000 kronor.

Åklagaren, kammaråklagare Catarina Linné vid Ekobrottsmyndigheten, hävdar å sin sida att travhästen stod på fransk mark innan den köptes och att avdraget var ogiltigt då mervärdesskatt endast gäller omsättning inom Sverige.

”Bevisad skenaffär”

Tingsrätten konstaterade i sin dom att åklagaren inte lyckats bevisa sitt påstående om att hästen stod i Frankrike vid köpet. Därför ogillade rätten åtalet.

Nu har åklagaren överklagat den friande domen till Göta hovrätt.

I sin överklagan skriver åklagaren att hon inte delar tingsrättens bedömningar och bevisvärdering och att tingsrätten inte beaktat en rad omständigheter som är av avgörande betydelse i målet. Bland annat anser åklagaren att det är bevisat att hästaffären föregåtts av en skenaffär och att hästen vid köpet fanns i Frankrike.

  • Lars Berthilsson