14 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

Klar minskning av andelen arbetslösa i Skövde

De senaste månaderna har antalet arbetslösa i Skövde sjunkit ordentligt jämfört med 2013. 300 färre går utan jobb nu jämfört med samma tid i fjol.
Framförallt märks den positiva utvecklingen bland unga.

Sedan i höstas har trenden på arbetsmarknaden i Skövde vänt. Framförallt sedan årsskiftet syns en tydlig nedgång i andelen arbetslösa jämfört med samma månader 2013. ”Den minskade arbetslösheten är en effekt av förstärkt konjunktur med fler personer i sysselsättning” skriver Arbetsförmedlingen i sin senaste rapport om utvecklingen i Västra Götaland.

Vid mars slut 2014 är 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Vid samma tidpunkt 2013 var motsvarande siffra 8,9 procent. I faktiska personer innebär det att nästan 300 färre saknar jobb.

På arbetsförmedlingen i Skövde märker man av en större inströmning av jobb.

– Under 2012 och 2013 kom det in ungefär lika många jobb de tre första månaderna. I år har vi sett att det skett en ökning och vi märker också när vi pratar med arbetsgivarna att de är optimistiska, säger arbetsförmedlingschefen i Skövde Johan Ekstedt.

Inte minst för unga har det skett en positiv utveckling. Andelen öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd har sjunkit med 3,2 procentenheter i slutet av mars 2014 jämfört med samma tid 2012.

– När det sker en vändning så är det oftast så att det är de unga och nya arbetslösa som får jobb först. Även andra grupper innefattas men inte i lika stor utsträckning, säger Johan Ekstedt.

I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger Skövde med sina 7,9 procent lägre än snittet som hamnar på 8,8 procent. Den kommun i länet som har lägst arbetslöshet i åldern 16-64 år är Öckerö med 3,2 procent. Högst andel har Trollhättan med 14,3 procent.

Kommer vi se en fortsatt positiv utveckling framöver?

– Ser man till prognosen nationellt så kommer arbetslösheten att fortsätta sjunka. Lokalt kan jag säga att det traditionellt brukar vara många som får jobb de här månaderna fram till sommaren men mer än så vill jag inte spekulera, säger Ekstedt.

Sedan i höstas har trenden på arbetsmarknaden i Skövde vänt. Framförallt sedan årsskiftet syns en tydlig nedgång i andelen arbetslösa jämfört med samma månader 2013. ”Den minskade arbetslösheten är en effekt av förstärkt konjunktur med fler personer i sysselsättning” skriver Arbetsförmedlingen i sin senaste rapport om utvecklingen i Västra Götaland.

Vid mars slut 2014 är 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Vid samma tidpunkt 2013 var motsvarande siffra 8,9 procent. I faktiska personer innebär det att nästan 300 färre saknar jobb.

På arbetsförmedlingen i Skövde märker man av en större inströmning av jobb.

– Under 2012 och 2013 kom det in ungefär lika många jobb de tre första månaderna. I år har vi sett att det skett en ökning och vi märker också när vi pratar med arbetsgivarna att de är optimistiska, säger arbetsförmedlingschefen i Skövde Johan Ekstedt.

Inte minst för unga har det skett en positiv utveckling. Andelen öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd har sjunkit med 3,2 procentenheter i slutet av mars 2014 jämfört med samma tid 2012.

– När det sker en vändning så är det oftast så att det är de unga och nya arbetslösa som får jobb först. Även andra grupper innefattas men inte i lika stor utsträckning, säger Johan Ekstedt.

I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger Skövde med sina 7,9 procent lägre än snittet som hamnar på 8,8 procent. Den kommun i länet som har lägst arbetslöshet i åldern 16-64 år är Öckerö med 3,2 procent. Högst andel har Trollhättan med 14,3 procent.

Kommer vi se en fortsatt positiv utveckling framöver?

– Ser man till prognosen nationellt så kommer arbetslösheten att fortsätta sjunka. Lokalt kan jag säga att det traditionellt brukar vara många som får jobb de här månaderna fram till sommaren men mer än så vill jag inte spekulera, säger Ekstedt.

Så många är arbetslösa

Arbetssökande andel, i procent, av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i mars månad i Skövde

2012: 8,2

2013: 8,9

2014: 7,9

Arbetssökande andel, i procent, av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) i mars månad i Skövde

2012: 17,0

2013: 16,7

2014: 13,8

Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i mars månad i Skövde

2012: 2 153

2013: 2 431(+ 12,9 procent)

2014: 2 162 (-11,1 procent)

Källa: Arbetsförmedlingen