14 apr 2014 20:00

07 jan 2015 09:54

Många förordar flytt till Skövde

Nio av tio Skövdebor rekommenderar andra att bosätta sig i Skövde. I alla fall enligt den undersökning som Svenskt kvalitetsindex har gjort.

90 procent svarade ja på frågan: Tänk på din erfarenhet under de senaste 12 månaderna. Skulle du rekommendera någon att flytta till din kommun?

I enkäten tillfrågades deltagarna även om de var nöjda med den kommunala servicen. 65 procent svarade ja vilket innebär att Skövde placerade sig på plats 103 bland 290 kommuner.

31 400 personer i hela landet deltog i undersökningen, men hur många Skövdebor som intervjuades framgår inte av pressmeddelandet.

Nio av tio Skövdebor rekommenderar andra att bosätta sig i Skövde. I alla fall enligt den undersökning som Svenskt kvalitetsindex har gjort.

90 procent svarade ja på frågan: Tänk på din erfarenhet under de senaste 12 månaderna. Skulle du rekommendera någon att flytta till din kommun?

I enkäten tillfrågades deltagarna även om de var nöjda med den kommunala servicen. 65 procent svarade ja vilket innebär att Skövde placerade sig på plats 103 bland 290 kommuner.

31 400 personer i hela landet deltog i undersökningen, men hur många Skövdebor som intervjuades framgår inte av pressmeddelandet.