16 apr 2014 10:45

07 jan 2015 09:54

Radontillbud anmält

En person kan ha exponerats av asbestfibrer i samband med mattbyte i en fastighet i Skövde. Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket.

Det var i slutet av mars i år som en fastighetsägare skulle byta en matta i en fastighets källarplan och då anlitade en mattfirma för jobbet.

I samband med att mattan revs upp uppmärksammades att limmet kunde innehålla asbest. Prov togs och limmet visade sig innehålla asbest. Fastighetsägaren lät då en saneringsfirma slipa och sanera golvet.

En person kan ha exponerats av asbestfibrer i samband med mattbyte i en fastighet i Skövde. Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket.

Det var i slutet av mars i år som en fastighetsägare skulle byta en matta i en fastighets källarplan och då anlitade en mattfirma för jobbet.

I samband med att mattan revs upp uppmärksammades att limmet kunde innehålla asbest. Prov togs och limmet visade sig innehålla asbest. Fastighetsägaren lät då en saneringsfirma slipa och sanera golvet.