16 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Skärper tonen i radonprojektet

MÖS: Färre än hälften av hyreshusen i Skövde är godkända

Drygt hälften av hyreshusen i Skövde har antingen för höga radonvärden, inga uppmätta värden eller så har mätningen gjorts på fel sätt.
Miljösamverkan östra Skaraborg skärper nu tonen mot de hyresvärdar som inte redovisat godkända mätningar.

Att bostäder i särskilt Skövde- och Falköpingsområdet riskerar höga radonvärden på grund av markradon är känt sedan länge.

2011 påbörjade Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, ett projekt med målet att radonhalten i 90 procent av hyreslägenheterna i Skövde, Falköping, Tibro och Hjo ska understiga den godkända gränsen 200 becquerel per kubikmeter luft senast 2013. Det målet har inte gått att nå.

21 procent har inte mätt

2011 var uppmaningen till alla ägare av hyreshus att de skulle redovisa radonmätning inom 1,5 år. Nu, tre år senare, har 21 procent av hyreshusen i Skövde inga uppmätta värden.

Vid den senaste sammanställningen visade det sig också att endast 48 procent av de cirka 800 hyreshusen i Skövde har radonvärden som understiger riktvärdet. 3 procent har mätt på ett felaktigt sätt och 28 procent överskrider riktvärdet.

En sammanställning över kommunerna Skövde, Falköping, Hjo och Tibro visar att 53 procent av de cirka 1 620 hyreshusen (där det totalt finns cirka 24 500 lägenheter) är godkända.

28 procent överskrider värdet, 14 procent har inte mätt eller inte redovisat och 4 procent har mätt på fel sätt.

Bäst i klassen är Hjo. Där är 94 procent av de cirka 170 hyreshusen godkända.

– Vi skärper nu tonen. Sista april är sista mätdatum och sista maj ska redovisningen vara inskickad till oss. Har man inte redovisat då kommer vi att besluta om förelägganden som är förenade med vite. Från och med januari 2015 kan det bli aktuellt med löpande vite som utdöms automatiskt sista maj och sista januari årligen, säger Amanda Lidström, miljöinspektör på Mös.

Har mätdosor ute

Mös har redan tidigare beslutat om förelägganden och ansökte för en tid sedan om utdömande av vitet hos miljödomstolen. Där fick Mös dock avslag då domstolen ansåg att husägarna hade blivit delgivna för sent för att hinna mäta inom tiden i föreläggandet.

– Det viktigaste för oss är att få alla att mäta och att hitta alla som överskrider värdena så fort som möjligt. Jag vet inte varför en del inte mäter radonet, men jag har hört att några ska ha missat det eller glömt att mäta.

Att en såpass hög procent har för höga radonvärden tycker inte Amanda Lidström är så konstigt.

– De kan ju ha mätt tidigare, när gränsvärdet var högre. Nu när de har mätt igen blev de inte godkända och måste vidta åtgärder.

Amanda Lidström vet att många har mätdosor ute nu och hon tror att siffrorna kan komma att förändras mycket efter redovisningen den sista maj.

Nu ingår också Karlsborg i Mös och även där har man dragit i gång ett projekt. I övriga kommuner går man vidare med bostadsrätterna. När det gäller villor är det upp till den enskilda ägaren att mäta och på Mös vet man ännu inte hur man ska hantera de mätningarna.

Orsakar lungcancer

Det nya målet för Mös är att 90 procent av alla hyreshus ska ligga under riktvärdet senast 2015. Målet gäller inte Karlsborgs kommun som ligger i ett senare projekt.

Det nationella målet är att radonhalten i alla bostäder ska ligga under riktvärdet 2020. 2004 ändrades den godkända gränsen från 400 becquerel per kubikmeter luft till 200.

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggmaterial eller dricksvattnet. Det orsakar cirka 500 fall av lungcancer varje år, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Att bostäder i särskilt Skövde- och Falköpingsområdet riskerar höga radonvärden på grund av markradon är känt sedan länge.

2011 påbörjade Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, ett projekt med målet att radonhalten i 90 procent av hyreslägenheterna i Skövde, Falköping, Tibro och Hjo ska understiga den godkända gränsen 200 becquerel per kubikmeter luft senast 2013. Det målet har inte gått att nå.

21 procent har inte mätt

2011 var uppmaningen till alla ägare av hyreshus att de skulle redovisa radonmätning inom 1,5 år. Nu, tre år senare, har 21 procent av hyreshusen i Skövde inga uppmätta värden.

Vid den senaste sammanställningen visade det sig också att endast 48 procent av de cirka 800 hyreshusen i Skövde har radonvärden som understiger riktvärdet. 3 procent har mätt på ett felaktigt sätt och 28 procent överskrider riktvärdet.

En sammanställning över kommunerna Skövde, Falköping, Hjo och Tibro visar att 53 procent av de cirka 1 620 hyreshusen (där det totalt finns cirka 24 500 lägenheter) är godkända.

28 procent överskrider värdet, 14 procent har inte mätt eller inte redovisat och 4 procent har mätt på fel sätt.

Bäst i klassen är Hjo. Där är 94 procent av de cirka 170 hyreshusen godkända.

– Vi skärper nu tonen. Sista april är sista mätdatum och sista maj ska redovisningen vara inskickad till oss. Har man inte redovisat då kommer vi att besluta om förelägganden som är förenade med vite. Från och med januari 2015 kan det bli aktuellt med löpande vite som utdöms automatiskt sista maj och sista januari årligen, säger Amanda Lidström, miljöinspektör på Mös.

Har mätdosor ute

Mös har redan tidigare beslutat om förelägganden och ansökte för en tid sedan om utdömande av vitet hos miljödomstolen. Där fick Mös dock avslag då domstolen ansåg att husägarna hade blivit delgivna för sent för att hinna mäta inom tiden i föreläggandet.

– Det viktigaste för oss är att få alla att mäta och att hitta alla som överskrider värdena så fort som möjligt. Jag vet inte varför en del inte mäter radonet, men jag har hört att några ska ha missat det eller glömt att mäta.

Att en såpass hög procent har för höga radonvärden tycker inte Amanda Lidström är så konstigt.

– De kan ju ha mätt tidigare, när gränsvärdet var högre. Nu när de har mätt igen blev de inte godkända och måste vidta åtgärder.

Amanda Lidström vet att många har mätdosor ute nu och hon tror att siffrorna kan komma att förändras mycket efter redovisningen den sista maj.

Nu ingår också Karlsborg i Mös och även där har man dragit i gång ett projekt. I övriga kommuner går man vidare med bostadsrätterna. När det gäller villor är det upp till den enskilda ägaren att mäta och på Mös vet man ännu inte hur man ska hantera de mätningarna.

Orsakar lungcancer

Det nya målet för Mös är att 90 procent av alla hyreshus ska ligga under riktvärdet senast 2015. Målet gäller inte Karlsborgs kommun som ligger i ett senare projekt.

Det nationella målet är att radonhalten i alla bostäder ska ligga under riktvärdet 2020. 2004 ändrades den godkända gränsen från 400 becquerel per kubikmeter luft till 200.

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggmaterial eller dricksvattnet. Det orsakar cirka 500 fall av lungcancer varje år, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.