16 apr 2014 07:30

23 jan 2015 15:28

Skövdebo erkänner sexbrott mot barn

Den Skövdebo som är åtalad för grov våldtäkt mot barn erkände under rättegången att han begått sexuella brott mot barnet. Han anser dock att de ska bedömas som våldtäkt mot barn, alltså inte grovt brott.

Rättegången hölls i tingsrätten i Skövde på tisdagen. Den åtalade fördes in i säkerhetssalen av två häktesvakter. Kammaråklagare Jenny Karlsson inledde därefter med att säga att hon anser att mannen ska ställas till ansvar för grov våldtäkt mot barn. Åklagaren hävdar att brottsliga gärningar har begåtts från 2009 till 2014. Mannen ska vid ett flertal tillfällen ha genomfört olika sexuella handlingar med barnet – som vid tiden för gärningarna var under 15 år.

Grova brott

Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna skett vid upprepade tillfällen. Tillvägagångssättet har också, enligt åklagaren, präglats av särskild hänsynslöshet och råhet.

I ärendet finns datorer och en mobiltelefon beslagtagna – gods som åklagaren anser har varit hjälpmedel vid brott och bör förverkas. I övrigt är också kläder och annan utrustning beslagtagen.

Erkände våldtäkt

Den åtalade mannen erkände under rättegången, via sin advokat Tomas Algons, våldtäkt mot barn. Han medgav vissa av de gärningar som åklagaren hävdar att han har begått, men han förnekade att det skulle ha pågått i fem år. Han sade att det i stället handlar om ett och ett halvt år. Han ansåg heller inte att brottet ska bedömas som grovt.

På plats i domstolen fanns målsägandebiträdet Christina Andrén. Hon framförde till domstolen att det utsatta barnet kräver 400 000 kronor i skadestånd. Därefter begärde hon att resterande delen av rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar, vilket domstolen gick med på.

Polisingripande

Ärendet kom till polisens kännedom vid ett bråk på en adress i Skövde i februari dit polisen kallats. I samband med ingripandet uttalades allvarliga anklagelser från en person mot Skövdebon. Han togs därför med för förhör och anhölls därefter misstänkt för våldtäkt mot barn. Han häktades ett par dagar senare misstänkt för brottet.

Mannen är också åtalad misstänkt för olaga hot. I januari i år ska han, med en yxa i handen, ha hotat en person utanför dennes bostad i Skövde.

Dom meddelas senare.

Rättegången hölls i tingsrätten i Skövde på tisdagen. Den åtalade fördes in i säkerhetssalen av två häktesvakter. Kammaråklagare Jenny Karlsson inledde därefter med att säga att hon anser att mannen ska ställas till ansvar för grov våldtäkt mot barn. Åklagaren hävdar att brottsliga gärningar har begåtts från 2009 till 2014. Mannen ska vid ett flertal tillfällen ha genomfört olika sexuella handlingar med barnet – som vid tiden för gärningarna var under 15 år.

Grova brott

Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att gärningarna skett vid upprepade tillfällen. Tillvägagångssättet har också, enligt åklagaren, präglats av särskild hänsynslöshet och råhet.

I ärendet finns datorer och en mobiltelefon beslagtagna – gods som åklagaren anser har varit hjälpmedel vid brott och bör förverkas. I övrigt är också kläder och annan utrustning beslagtagen.

Erkände våldtäkt

Den åtalade mannen erkände under rättegången, via sin advokat Tomas Algons, våldtäkt mot barn. Han medgav vissa av de gärningar som åklagaren hävdar att han har begått, men han förnekade att det skulle ha pågått i fem år. Han sade att det i stället handlar om ett och ett halvt år. Han ansåg heller inte att brottet ska bedömas som grovt.

På plats i domstolen fanns målsägandebiträdet Christina Andrén. Hon framförde till domstolen att det utsatta barnet kräver 400 000 kronor i skadestånd. Därefter begärde hon att resterande delen av rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar, vilket domstolen gick med på.

Polisingripande

Ärendet kom till polisens kännedom vid ett bråk på en adress i Skövde i februari dit polisen kallats. I samband med ingripandet uttalades allvarliga anklagelser från en person mot Skövdebon. Han togs därför med för förhör och anhölls därefter misstänkt för våldtäkt mot barn. Han häktades ett par dagar senare misstänkt för brottet.

Mannen är också åtalad misstänkt för olaga hot. I januari i år ska han, med en yxa i handen, ha hotat en person utanför dennes bostad i Skövde.

Dom meddelas senare.