17 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

Sålde farliga kemikalier

Misstänks för brott mot miljöbalken

Ett Skövdeföretag misstänks för brott efter att ha sålt farliga kemiska produkter utan tillstånd.

Det var i samband med att Kemikalieinspektionen i slutet av oktober 2013 gjorde en inspektion på Skövdeföretaget som det misstänkta brottet mot miljöbalken upptäcktes.

Giftiga symboler

På lagret hittade inspektörerna två kemikaliska produkter som var avsedda att levereras till ett företag i Volvokoncernen. Båda förpackningarna var märkta med symbolen ”Giftig”.

Men Skövdeföretaget hade inte tillstånd att sälja någon av de båda produkterna. Därför har nu Kemikalieinspektionen anmält företaget till åklagare efter misstanke om brott.

Fått tillstånd

”Företaget har släppt ut särskilt farliga kemiska produkter på den svenska marknaden utan överlåtelsetillstånd från länsstyrelsen enligt miljöbalken”, skriver Kemikalieinspektionen i sin brottsanmälan till Åklagarmyndigheten i Malmö.

Efter inspektionen i höstas har Skövdeföretaget ansökt om och också fått länsstyrelsens godkännande att sälja särskilt farliga kemikalier.

Det var i samband med att Kemikalieinspektionen i slutet av oktober 2013 gjorde en inspektion på Skövdeföretaget som det misstänkta brottet mot miljöbalken upptäcktes.

Giftiga symboler

På lagret hittade inspektörerna två kemikaliska produkter som var avsedda att levereras till ett företag i Volvokoncernen. Båda förpackningarna var märkta med symbolen ”Giftig”.

Men Skövdeföretaget hade inte tillstånd att sälja någon av de båda produkterna. Därför har nu Kemikalieinspektionen anmält företaget till åklagare efter misstanke om brott.

Fått tillstånd

”Företaget har släppt ut särskilt farliga kemiska produkter på den svenska marknaden utan överlåtelsetillstånd från länsstyrelsen enligt miljöbalken”, skriver Kemikalieinspektionen i sin brottsanmälan till Åklagarmyndigheten i Malmö.

Efter inspektionen i höstas har Skövdeföretaget ansökt om och också fått länsstyrelsens godkännande att sälja särskilt farliga kemikalier.

  • Lars Berthilsson