17 apr 2014 11:00

23 jan 2015 15:41

Gustav Nyström fick en halv miljon

Gustav Nyström, före detta Skövdebo, har fått Gunnar Sundblads kompetensutvecklingspris. Det är på en halv miljon kronor och överlämnades av kungen.

Vad ska du använda pengarna till?

– Prispengarna ska användas till forskningsutbyten utanför Sverige som kan främja forskningen inom svensk pappersindustri och förhoppningsvis även leda till nya produkter. I mitt fall ska jag använda pengarna till att forska vid ETH Zürich och driva ett projekt som har som syfte att utforska optiskt interaktiva papper. Tanken är att noggrant kontrollera ytstrukturen på papper för att skapa strukturell färg. Detta skulle kunna få tillämpningar som äkthetsbevis eller fuktsensorer.

Är det svårt att få det här priset?

– Jag har fått det i konkurrens med andra sökande och urvalet som görs av Gunnar Sundblads forskningsfonds styrelse baseras på den forskningsplan som jag skrivit. Priset ges till en person per år och i det fall de sökande inte bedöms tillräckligt kvalificerade delas inget pris ut.

Var hölls ceremonin?

– Prisutdelning skedde i samband med Skogsnäringsveckans invigning på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Var det speciellt att just kungen delade ut stipendiet?

– Det är klart att det var speciellt att kungen delade ut priset och det gjorde det till en extra högtidlig stund.

Vad ska du använda pengarna till?

– Prispengarna ska användas till forskningsutbyten utanför Sverige som kan främja forskningen inom svensk pappersindustri och förhoppningsvis även leda till nya produkter. I mitt fall ska jag använda pengarna till att forska vid ETH Zürich och driva ett projekt som har som syfte att utforska optiskt interaktiva papper. Tanken är att noggrant kontrollera ytstrukturen på papper för att skapa strukturell färg. Detta skulle kunna få tillämpningar som äkthetsbevis eller fuktsensorer.

Är det svårt att få det här priset?

– Jag har fått det i konkurrens med andra sökande och urvalet som görs av Gunnar Sundblads forskningsfonds styrelse baseras på den forskningsplan som jag skrivit. Priset ges till en person per år och i det fall de sökande inte bedöms tillräckligt kvalificerade delas inget pris ut.

Var hölls ceremonin?

– Prisutdelning skedde i samband med Skogsnäringsveckans invigning på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Var det speciellt att just kungen delade ut stipendiet?

– Det är klart att det var speciellt att kungen delade ut priset och det gjorde det till en extra högtidlig stund.