17 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:41

Vill ha bort Stena Recycling

Ökande trafikproblem på Bruksgatan

Fastighetsägarna i Skövde vill ha bort Stena Recycling från Bruksgatan. Buller och kraftig ökning av trafikmängderna anges som skäl. Stena tänker dock vara kvar.

Företaget driver sin återvinningsverksamhet vid Bruksgatan i Skövde och nu protesterar grannarna mot att verksamheten där har blivit allt mer störande.

LGK Förvaltning samt Arne Lorentzon AB har kontaktat branschorganisationen Fastighetsägarna som nu uppmanar kommunen att agera för att verksamheten ska göras tillgänglig för ”stadens fortsatta tillväxt och utveckling”.

Det framgår av ett brev till kommunens samhällsbyggnadschef Eva Darolf-Linnros samt till Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös har registrerat brevet som en anmälan om buller.

Mattias Peterson, som skrivit brevet för Fastighetsägarna, skriver att trafiken till och från Stena ökat dramatiskt under senare år och att Bruksgatan används av tunga lastbilar som vändplats och för rangering.

– Deras verksamhet är viktig, men det är platsen som är problemet. Den ligger för stadsnära, säger Mattias Peterson.

Han går så långt i sitt brev att han uppmanar Skövde kommun att dra in koncession för verksamheten.

Vill vara kvar

Skövde kommun är inte den som ger verksamhetstillstånd här utan enligt Martin Fast vid Stena Metall är det länsstyrelsen. Han säger i en kommentar att Stena inte har några planer att flytta verksamheten.

– Vi driver en tillståndspliktig verksamhet, men vi följer de tillstånd vi har. Vi äger fastigheten och har stöd i detaljplanen för verksamheten.

Enligt Martin Fast har man tidigare fått synpunkter från Arne Lorentzon om verksamheten och känner till kritiken.

Han säger också att man har en dialog med kommunen om att hitta en ny infart till Stenas område för att leda bort trafiken från Bruksgatan.

– Den diskussionen är inte avslutad utan pågår, säger Martin Fast.

Företaget driver sin återvinningsverksamhet vid Bruksgatan i Skövde och nu protesterar grannarna mot att verksamheten där har blivit allt mer störande.

LGK Förvaltning samt Arne Lorentzon AB har kontaktat branschorganisationen Fastighetsägarna som nu uppmanar kommunen att agera för att verksamheten ska göras tillgänglig för ”stadens fortsatta tillväxt och utveckling”.

Det framgår av ett brev till kommunens samhällsbyggnadschef Eva Darolf-Linnros samt till Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös har registrerat brevet som en anmälan om buller.

Mattias Peterson, som skrivit brevet för Fastighetsägarna, skriver att trafiken till och från Stena ökat dramatiskt under senare år och att Bruksgatan används av tunga lastbilar som vändplats och för rangering.

– Deras verksamhet är viktig, men det är platsen som är problemet. Den ligger för stadsnära, säger Mattias Peterson.

Han går så långt i sitt brev att han uppmanar Skövde kommun att dra in koncession för verksamheten.

Vill vara kvar

Skövde kommun är inte den som ger verksamhetstillstånd här utan enligt Martin Fast vid Stena Metall är det länsstyrelsen. Han säger i en kommentar att Stena inte har några planer att flytta verksamheten.

– Vi driver en tillståndspliktig verksamhet, men vi följer de tillstånd vi har. Vi äger fastigheten och har stöd i detaljplanen för verksamheten.

Enligt Martin Fast har man tidigare fått synpunkter från Arne Lorentzon om verksamheten och känner till kritiken.

Han säger också att man har en dialog med kommunen om att hitta en ny infart till Stenas område för att leda bort trafiken från Bruksgatan.

– Den diskussionen är inte avslutad utan pågår, säger Martin Fast.