19 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Fub riskerar nedläggning

Skövdes lokalförening för personer med utvecklingstörning, Fub, riskerar att läggas ned. Nu gör styrelsen ett sista försök att få fart på verksamheten.
– Vi företräder en grupp som behöver en stark röst, säger nye ordföranden Karin Hammerby.

Engagemanget för att jobba aktivt i styrelsen har varit vikande under flera år och vid senaste årsmötet gick det så långt att ett första beslut om nedläggning togs.

– Men stadgarna kräver två årsmötesbeslut för lägga ned föreningen och nu har vi ett år på oss att vända det här igen, berättar Karin, som accepterade att bli ordförande för den lilla styrelsen.

Själv anhörig

Hon har själv en vuxen son med en utvecklingsstörning och vet att det är svårt för anhöriga att orka med ett föreningsengagemang.

– Men pensionärer och andra grupper har starka föreningar som driver deras frågor. Personer med utvecklingsstörning behöver en röst som företräder dem mot kommunen.

Fub, ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” är en riksorganisation. Föreningen i Skövde har i dag 80-talet medlemmar, men Karin Hammerby bedömer att det finns dubbelt så många personer i särskilt boende. Sekretessen försvårar föreningens möjligheter att nå ut direkt, men man försöker nu sprida information om Fub i olika kanaler.

Tre mål

Målen för 2014 är tre:

1) Öka antalet medlemmar.

2) Anordna en trivselaktivitet per halvår.

3) Samla in åsikter och se till att kommunen lyssnar på dem.

Karin Hammerby säger att hon vill öka och fördjupa dialogen med Skövde kommun där omvårdnadsförvaltningen hanterar stödet till människor med funktionshinder. Tanken är att skapa nätverk för att snabbt kunna samla in uppgifter och åsikter.

Hon vill inte vara för kritisk, men säger att det finns frågetecken inför framtiden.

– Mycket i verksamheten är bra, men jag känner en oro för att det är på väg att bli minskade resurser i baserna, säger Karin Hammerby.

Oro för ensamhet

Basen är en gemensam avdelning kopplad till lägenheterna i ett särskilt boende. I basen finns personal i olika utsträckning och möjlighet för de boende att umgås med andra.

Minskas resurserna dit kan det att ge negativa effekter tror Karin Hammerby.

– Jag är rädd för att det kommer att öka ensamheten och de boende i större utsträckning blir sittande i sina lägenheter, säger Karin.

Engagemanget för att jobba aktivt i styrelsen har varit vikande under flera år och vid senaste årsmötet gick det så långt att ett första beslut om nedläggning togs.

– Men stadgarna kräver två årsmötesbeslut för lägga ned föreningen och nu har vi ett år på oss att vända det här igen, berättar Karin, som accepterade att bli ordförande för den lilla styrelsen.

Själv anhörig

Hon har själv en vuxen son med en utvecklingsstörning och vet att det är svårt för anhöriga att orka med ett föreningsengagemang.

– Men pensionärer och andra grupper har starka föreningar som driver deras frågor. Personer med utvecklingsstörning behöver en röst som företräder dem mot kommunen.

Fub, ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” är en riksorganisation. Föreningen i Skövde har i dag 80-talet medlemmar, men Karin Hammerby bedömer att det finns dubbelt så många personer i särskilt boende. Sekretessen försvårar föreningens möjligheter att nå ut direkt, men man försöker nu sprida information om Fub i olika kanaler.

Tre mål

Målen för 2014 är tre:

1) Öka antalet medlemmar.

2) Anordna en trivselaktivitet per halvår.

3) Samla in åsikter och se till att kommunen lyssnar på dem.

Karin Hammerby säger att hon vill öka och fördjupa dialogen med Skövde kommun där omvårdnadsförvaltningen hanterar stödet till människor med funktionshinder. Tanken är att skapa nätverk för att snabbt kunna samla in uppgifter och åsikter.

Hon vill inte vara för kritisk, men säger att det finns frågetecken inför framtiden.

– Mycket i verksamheten är bra, men jag känner en oro för att det är på väg att bli minskade resurser i baserna, säger Karin Hammerby.

Oro för ensamhet

Basen är en gemensam avdelning kopplad till lägenheterna i ett särskilt boende. I basen finns personal i olika utsträckning och möjlighet för de boende att umgås med andra.

Minskas resurserna dit kan det att ge negativa effekter tror Karin Hammerby.

– Jag är rädd för att det kommer att öka ensamheten och de boende i större utsträckning blir sittande i sina lägenheter, säger Karin.

Fakta

Fub står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Fub har drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar föreningens grundsyn.

Källa: fub.se