22 apr 2014 16:30

23 jan 2015 15:41

De vill få fler att rösta

Det är supervalår och Skövde kommun anställer två demokratiutvecklare.
De får uppdraget att locka fler unga att rösta.

Ett drömjobb tycker de själva.

– Att få jobba med ungdomar är precis det jag vill göra, säger 20-årige Loius Danha, som i dag är engagerad vid fritidsgården Flamman där han på ideell grund varit aktiv.

Unga till unga

22-åriga Erika Holm Arlestrand tror att unga har en fördel jämfört med vuxenvärlden när det gäller möjligheten att påverka fler att rösta.

– När unga pratar till unga blir det mer som att prata med en kompis. Vi har ett annat språk och uttrycker oss annorlunda, säger hon.

Båda har läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och har ett intresse för politik och demokratifrågor.

Nu kommer de möta förstagångsväljare – främst – på gymnasier och prata om betydelsen av rösta. Informationen kommer att vara helt opolitisk. Via sociala medier som Facebook och Twitter ska de informera om röstandets betydelse.

– Många brukar svara att det inte berör oss, men den som inte röstar låter någon annan besluta åt en, säger Louis Danha.

Fler anställs

De två anställs inom ramen för den nya arbetsmarknadspolitiska åtgärden som kallas yrkesintroduktionsanställning. Arbetsförmedlingen och Skövde kommun delar på kostnaderna. Anställningen för Erika och Louis löper i sex månader. De kommer att jobba 75 procent och ha utbildning 25 procent av tiden.

– En reform som riktar sig unga och som vi tror mycket på. Vi kommer att skapa 10–15 platser för yrkesintroduktion inom andra områden, säger Peter Lidström, arbetsmarknadschef vid Skövde kommun.

Kommunen och Arbetsförmedlingen finansierar anställningarna tillsammans. För kommunens del handlar om cirka 1,4 miljoner kronor.

Ett drömjobb tycker de själva.

– Att få jobba med ungdomar är precis det jag vill göra, säger 20-årige Loius Danha, som i dag är engagerad vid fritidsgården Flamman där han på ideell grund varit aktiv.

Unga till unga

22-åriga Erika Holm Arlestrand tror att unga har en fördel jämfört med vuxenvärlden när det gäller möjligheten att påverka fler att rösta.

– När unga pratar till unga blir det mer som att prata med en kompis. Vi har ett annat språk och uttrycker oss annorlunda, säger hon.

Båda har läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och har ett intresse för politik och demokratifrågor.

Nu kommer de möta förstagångsväljare – främst – på gymnasier och prata om betydelsen av rösta. Informationen kommer att vara helt opolitisk. Via sociala medier som Facebook och Twitter ska de informera om röstandets betydelse.

– Många brukar svara att det inte berör oss, men den som inte röstar låter någon annan besluta åt en, säger Louis Danha.

Fler anställs

De två anställs inom ramen för den nya arbetsmarknadspolitiska åtgärden som kallas yrkesintroduktionsanställning. Arbetsförmedlingen och Skövde kommun delar på kostnaderna. Anställningen för Erika och Louis löper i sex månader. De kommer att jobba 75 procent och ha utbildning 25 procent av tiden.

– En reform som riktar sig unga och som vi tror mycket på. Vi kommer att skapa 10–15 platser för yrkesintroduktion inom andra områden, säger Peter Lidström, arbetsmarknadschef vid Skövde kommun.

Kommunen och Arbetsförmedlingen finansierar anställningarna tillsammans. För kommunens del handlar om cirka 1,4 miljoner kronor.