22 apr 2014 05:50

23 jan 2015 15:41

Miljögifter ska kartläggas vid Böja sågverk

Nu görs omfattande provtagningar för att spåra miljögifter vid nedlagda Böja sågverk.
Såväl marken som grundvattnet kommer att undersökas.

Undersökningarna genomförs under april månad av Golder Associates AB som fått uppdraget av Jeld-wen AB.

Jeld-wen pekas av Miljösamverkan östra Skaraborg ut som primärt ansvarig i den ansvarsutredning som togs fram under 2013.

Mös driver frågan om att kartlägga miljöriskerna vid den tidigare anläggningen och provtagningsprogrammet som nu genomförs är omfattande.

– Böja såg är en skamfläck och nu vill vi ta tag i området, sa förbundschefen Sonja Lejmark till SLA när den här processen inleddes 2012.

Kräftån undersöks

Både punkter som tidigare pekat ut som kontaminerade kommer att undersökas på nytt liksom andra punkter. Provtagningar kommer att genomföras i brunnar och på grundvatten. Golder kommer även undersöka om föroreningar har spridit sig till den Kräftån.

I provtagningarna kommer man att leta efter metaller, dioxiner, klorfenoler, pesticider och petroleumprodukter

Syftet med undersökningarna är att ”identifiera nivåer för potentiell förorening inom sågverksområdet samt potentiella transportvägar för förorening ut från området.”

Miljöinspektören Manne Johansson säger att Mös följer de undersökningar som gjorts och avvaktar resultaten.

25 år sedan

Tryckimpregneringen vid Böja såg upphörde 1989 och fyra år sedan städade länsstyrelsen området som sedan dess förfallit allt mer. Genom åren har oron för miljöriskerna varit stor hos grannar och Böjabor.

Undersökningarna genomförs under april månad av Golder Associates AB som fått uppdraget av Jeld-wen AB.

Jeld-wen pekas av Miljösamverkan östra Skaraborg ut som primärt ansvarig i den ansvarsutredning som togs fram under 2013.

Mös driver frågan om att kartlägga miljöriskerna vid den tidigare anläggningen och provtagningsprogrammet som nu genomförs är omfattande.

– Böja såg är en skamfläck och nu vill vi ta tag i området, sa förbundschefen Sonja Lejmark till SLA när den här processen inleddes 2012.

Kräftån undersöks

Både punkter som tidigare pekat ut som kontaminerade kommer att undersökas på nytt liksom andra punkter. Provtagningar kommer att genomföras i brunnar och på grundvatten. Golder kommer även undersöka om föroreningar har spridit sig till den Kräftån.

I provtagningarna kommer man att leta efter metaller, dioxiner, klorfenoler, pesticider och petroleumprodukter

Syftet med undersökningarna är att ”identifiera nivåer för potentiell förorening inom sågverksområdet samt potentiella transportvägar för förorening ut från området.”

Miljöinspektören Manne Johansson säger att Mös följer de undersökningar som gjorts och avvaktar resultaten.

25 år sedan

Tryckimpregneringen vid Böja såg upphörde 1989 och fyra år sedan städade länsstyrelsen området som sedan dess förfallit allt mer. Genom åren har oron för miljöriskerna varit stor hos grannar och Böjabor.