23 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Många vill plugga i Skövde

Allt fler vill studera på Högskolan i Skövde och lärosätet slår nu rekord i antalet ansökningar. Ökningen är större än landet i genomsnitt.

Ansökningarna till höstens program ökar med 11 procent och till de fristående kurserna med 31 procent.

Antalet personer som vill läsa ett program i Skövde i första hand är 3 349 och totalt har man fått in 11 420 ansökningar till program.

Det totala antalet ansökningar när det gäller både program och fristående kurser är 18 425.

Förra tisdagen var sista ansökningsdag till höstens kurser och program på landets lärosäten och på Högskolan i Skövde har man nu analyserat sina siffror.

Annica Snäll, chef för externa relationer och kommunikation, poängterar att man nu ökar mer från en stor ökning förra året. Då ökade mängden sökande till programmen med 37 procent.

– Nu har vi fler sökande än vi någonsin har haft. Jag tror att det beror på att vi har bra kvalitet, att det syns i utvärderingar och att folk läser dem. Vi har också sedan 2012 annonserat i hela Sverige. Många fler ser då Skövde som en möjlighet.

– För en sådan här liten plats gäller det att göra sig synlig. Vi är det minsta lärosätet i Sverige och vi har den minsta budgeten.

Den budgeten har minskat något och antalet platser på programmen har därmed minskat. Någon exakt siffra kan Annica Snäll inte lämna i nuläget, men säger att man brukar anta runt 1 800 personer på programmen.

De fristående kurserna har minskat från 227 till 189 eftersom lärosätet har tagit bort de kurser som hade för få sökande.

– Förra året varken ökade eller minskade ansökningarna till de fristående kurserna. Nu har vi minskat utbudet och ansökningarna brukar då också minska. Att det i stället har ökat tror jag beror på att arbetslivet ställer högre krav i dag och många väljer att läsa olika kurser.

– Alla lärosäten i landet jobbar med att minska utbudet av fristående kurser.

Dataspelsprogrammen är några av de mest populära, och på inriktningarna design samt grafik 3D går det 5,5 förstahandssökande per plats. Totalt har 870 personer sökt dataspelsprogrammen i första hand.

Störst antal förstahandssökande till ett enskilt program har Hälsocoachprogrammet med 296 personer vilket blir 3,3 per plats.

Totalt i landet ökar ansökningarna med 2 procent.

Ansökningarna till höstens program ökar med 11 procent och till de fristående kurserna med 31 procent.

Antalet personer som vill läsa ett program i Skövde i första hand är 3 349 och totalt har man fått in 11 420 ansökningar till program.

Det totala antalet ansökningar när det gäller både program och fristående kurser är 18 425.

Förra tisdagen var sista ansökningsdag till höstens kurser och program på landets lärosäten och på Högskolan i Skövde har man nu analyserat sina siffror.

Annica Snäll, chef för externa relationer och kommunikation, poängterar att man nu ökar mer från en stor ökning förra året. Då ökade mängden sökande till programmen med 37 procent.

– Nu har vi fler sökande än vi någonsin har haft. Jag tror att det beror på att vi har bra kvalitet, att det syns i utvärderingar och att folk läser dem. Vi har också sedan 2012 annonserat i hela Sverige. Många fler ser då Skövde som en möjlighet.

– För en sådan här liten plats gäller det att göra sig synlig. Vi är det minsta lärosätet i Sverige och vi har den minsta budgeten.

Den budgeten har minskat något och antalet platser på programmen har därmed minskat. Någon exakt siffra kan Annica Snäll inte lämna i nuläget, men säger att man brukar anta runt 1 800 personer på programmen.

De fristående kurserna har minskat från 227 till 189 eftersom lärosätet har tagit bort de kurser som hade för få sökande.

– Förra året varken ökade eller minskade ansökningarna till de fristående kurserna. Nu har vi minskat utbudet och ansökningarna brukar då också minska. Att det i stället har ökat tror jag beror på att arbetslivet ställer högre krav i dag och många väljer att läsa olika kurser.

– Alla lärosäten i landet jobbar med att minska utbudet av fristående kurser.

Dataspelsprogrammen är några av de mest populära, och på inriktningarna design samt grafik 3D går det 5,5 förstahandssökande per plats. Totalt har 870 personer sökt dataspelsprogrammen i första hand.

Störst antal förstahandssökande till ett enskilt program har Hälsocoachprogrammet med 296 personer vilket blir 3,3 per plats.

Totalt i landet ökar ansökningarna med 2 procent.