23 apr 2014 17:44

07 jan 2015 10:12

Barn ska få eget program

Skövde kommun ska utöka sitt ungdomspolitiska program till att även omfatta barn. Därmed kommer programmet att omfatta alla åldrar från 0 till 25 år.

Erfarenheterna av det ungdomspolitiska program som infördes 2011 är goda och därför vill man se ett helhetsansvar som säkerställer att unga faller mellan stolarna.

Skövde kommun ska utöka sitt ungdomspolitiska program till att även omfatta barn. Därmed kommer programmet att omfatta alla åldrar från 0 till 25 år.

Erfarenheterna av det ungdomspolitiska program som infördes 2011 är goda och därför vill man se ett helhetsansvar som säkerställer att unga faller mellan stolarna.