24 apr 2014 16:22

07 jan 2015 09:54

Få skolkränkningar som anmäls

Rapporteringen av kränkningar inom grundskolan i Skövde är undermålig enligt en undersökning gjord av skolförvaltningen.

Kraven på att skolorna anmäler och utreder alla typer av kränkningar har skärpts i skollagen, men alla skolor i Skövde svarar inte mot kraven.

Under 2013 anmäldes 40 fall av kränkningar från kommunens 56 enheter och enligt undersökningens kommentarer är mörkertalet fortfarande stort. I 24 av de 40 fallen har ingen uppföljande utredning skickats in.

Många enheter har inte anmält ett enda fall och nu görs insatser för att skärpa skolornas rapportering. Nya rutiner för hur kränkande särbehandling ska anmälas till skolnämnden har införts.

– För få skolor rapporterar, men vi behöver bättre underlag för att få överblick och se vilka insatser som ger effekt eller vilka typer av kränkningar som förekommer vid olika enheter, säger skolchefen Anna Sundström.

Kraven på att skolorna anmäler och utreder alla typer av kränkningar har skärpts i skollagen, men alla skolor i Skövde svarar inte mot kraven.

Under 2013 anmäldes 40 fall av kränkningar från kommunens 56 enheter och enligt undersökningens kommentarer är mörkertalet fortfarande stort. I 24 av de 40 fallen har ingen uppföljande utredning skickats in.

Många enheter har inte anmält ett enda fall och nu görs insatser för att skärpa skolornas rapportering. Nya rutiner för hur kränkande särbehandling ska anmälas till skolnämnden har införts.

– För få skolor rapporterar, men vi behöver bättre underlag för att få överblick och se vilka insatser som ger effekt eller vilka typer av kränkningar som förekommer vid olika enheter, säger skolchefen Anna Sundström.