24 apr 2014 17:00

07 jan 2015 10:12

Kränkningsärende avslutas

SKÖVDE

Skolinspektionen avslutar ärendet vid en grundskola i Skövde där en lärare utsatte elever för kränkande behandling.

Händelsen anmäldes anonymt till Skolinspektionen som inledde en utredning. Där konstateras att skolan inte följt skyldigheten att motverka kränkande behandlingen, men också att rektorn vid skolan vidtagit skäliga åtgärder.

Uppgifterna anmäldes också vidare till skolnämnden. Skolinspektionen väljer därför att inte ingripa.

SLA har i flera artiklar berättat om händelserna där en polisutredning mot läraren fortfarande pågår. Läraren hotades av avsked, men valde nyligen att frivilligt säga upp sig.

Skolinspektionen avslutar ärendet vid en grundskola i Skövde där en lärare utsatte elever för kränkande behandling.

Händelsen anmäldes anonymt till Skolinspektionen som inledde en utredning. Där konstateras att skolan inte följt skyldigheten att motverka kränkande behandlingen, men också att rektorn vid skolan vidtagit skäliga åtgärder.

Uppgifterna anmäldes också vidare till skolnämnden. Skolinspektionen väljer därför att inte ingripa.

SLA har i flera artiklar berättat om händelserna där en polisutredning mot läraren fortfarande pågår. Läraren hotades av avsked, men valde nyligen att frivilligt säga upp sig.