24 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

Medborgarförslag om hörselinstruktör

Kommunledningen säger nej till att anställa en hörselinstruktör, men lyssnar på argumentationen om behovet.

– Vi kommer att skicka frågan till omvårdnadsnämnden att ta till sig, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Anders Lindahl har skrivit ett medborgarförslag där han vill att kommunen ska anställa en hörselinstruktör. Rådet för funktionshinder är inne på samma linje och när ärendet kom upp i fullmäktige i februari blev det återremiss i stället för avslag.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott berett frågan igen, men utan att ändra sig. Man föreslår avslag.

– Det är inte säkert att vi behöver anställa för att lösa det här behovet utan det går att lösa på annat sätt på omvårdnadsförvaltningen, säger Leif Walterum (C).

Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, yrkade däremot på att utreda en anställning av syn- och hörselinstruktör.

– Vi kommer att skicka frågan till omvårdnadsnämnden att ta till sig, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Anders Lindahl har skrivit ett medborgarförslag där han vill att kommunen ska anställa en hörselinstruktör. Rådet för funktionshinder är inne på samma linje och när ärendet kom upp i fullmäktige i februari blev det återremiss i stället för avslag.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott berett frågan igen, men utan att ändra sig. Man föreslår avslag.

– Det är inte säkert att vi behöver anställa för att lösa det här behovet utan det går att lösa på annat sätt på omvårdnadsförvaltningen, säger Leif Walterum (C).

Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, yrkade däremot på att utreda en anställning av syn- och hörselinstruktör.