24 apr 2014 14:22

07 jan 2015 10:12

Biogasbolaget kan få skärpta villkor

Tandlös skrivning ska vässas

Mös begär nu att länsstyrelsen skärper villkoren för Skövde Biogas AB.

Nuvarande villkorsskrivning säger att bolaget måste vidta åtgärder i syfte att minimera luktolägenheter, men formuleringen har visat sig vara juridiskt tunn.

När Miljösamverkan östra Skaraborg i fjol åtalsanmälde de omfattande luktstörningarna slutade det med att miljöåklagaren till slut lade ned utredningen om misstänkt miljöbrott.

Åklagaren pekade då på att formuleringen i princip bara säger att bolaget måste vidta åtgärder – inte något om kvaliteten på dessa.

– Våra inspektörer måste få funktionella verktyg som fungerar, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.

Därför begär nu Mös att länsstyrelsen ändrar skrivningen och att följande formulering införs: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”.

Att tillsynsmyndigheten i efterhand går in och begär ändrade villkor är ovanligt. Förbundschefen Sonja Lejmark säger att hon inte varit med om det tidigare.

Nuvarande villkorsskrivning säger att bolaget måste vidta åtgärder i syfte att minimera luktolägenheter, men formuleringen har visat sig vara juridiskt tunn.

När Miljösamverkan östra Skaraborg i fjol åtalsanmälde de omfattande luktstörningarna slutade det med att miljöåklagaren till slut lade ned utredningen om misstänkt miljöbrott.

Åklagaren pekade då på att formuleringen i princip bara säger att bolaget måste vidta åtgärder – inte något om kvaliteten på dessa.

– Våra inspektörer måste få funktionella verktyg som fungerar, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.

Därför begär nu Mös att länsstyrelsen ändrar skrivningen och att följande formulering införs: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”.

Att tillsynsmyndigheten i efterhand går in och begär ändrade villkor är ovanligt. Förbundschefen Sonja Lejmark säger att hon inte varit med om det tidigare.