24 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Hård internkontroll försenar SD-listor

Sverigedemokraterna i Skaraborgs kommuner har fortfarande inte anmält några kandidater till fullmäktigevalet i september.
En orsak är en hård intern kontroll av kandidaterna.

– Vi gör en rigorös kontroll och har medvetet valt att inte låsa våra listor för kommunerna i Skaraborg, säger Hanna Wigh, ordförande för SD i Skaraborg.

Samtliga kandidater måste redovisa utdrag ur belastningsregistret och skulder hos Kronofogdemyndigheten undersöks. Enligt Hanna Wigh är det för att säkerställa att kandidaterna är sanningsenliga när de berättar om sin bakgrund.

Kontrollen har också inneburit att vissa kandidater fallit ifrån säger Hanna Wigh.

Processen har blivit utdragen och SD valde att inte låsa sina listor genom att anmäla kandidater till länsstyrelsen före den 10 april vilket övriga partier gjort.

SD har dock fortfarande möjlighet att begära att Valmyndigheten trycker upp valsedlar med namngivna kandidater.

Därmed får SD-ledningen i Skaraborg också ytterligare tid på sig att övertyga intresserade att kandidera. Enligt Hanna Wigh upplever många fortfarande att en SD-kandidatur är socialt stigmatiserande.

– Flertalet intresserande är avvaktande och i Mariestad har vi ingen kandidat i dagsläget.

Även i Skövde finns vissa svårigheter att få i hop en full lista till kommunfullmäktigevalet. Hanna Wigh vill endast bekräfta att riksdagsledamoten Josef Fransson kommer att kandidera i Skövde.

Inom de närmaste veckorna ska utseendet på valsedlarna spikas.

Målet är att ha namngivna kandidater till alla kommuner, men Hanna Wigh säger att man inte kan utesluta att det blir tomma stolar efter valet.

– Vi gör en rigorös kontroll och har medvetet valt att inte låsa våra listor för kommunerna i Skaraborg, säger Hanna Wigh, ordförande för SD i Skaraborg.

Samtliga kandidater måste redovisa utdrag ur belastningsregistret och skulder hos Kronofogdemyndigheten undersöks. Enligt Hanna Wigh är det för att säkerställa att kandidaterna är sanningsenliga när de berättar om sin bakgrund.

Kontrollen har också inneburit att vissa kandidater fallit ifrån säger Hanna Wigh.

Processen har blivit utdragen och SD valde att inte låsa sina listor genom att anmäla kandidater till länsstyrelsen före den 10 april vilket övriga partier gjort.

SD har dock fortfarande möjlighet att begära att Valmyndigheten trycker upp valsedlar med namngivna kandidater.

Därmed får SD-ledningen i Skaraborg också ytterligare tid på sig att övertyga intresserade att kandidera. Enligt Hanna Wigh upplever många fortfarande att en SD-kandidatur är socialt stigmatiserande.

– Flertalet intresserande är avvaktande och i Mariestad har vi ingen kandidat i dagsläget.

Även i Skövde finns vissa svårigheter att få i hop en full lista till kommunfullmäktigevalet. Hanna Wigh vill endast bekräfta att riksdagsledamoten Josef Fransson kommer att kandidera i Skövde.

Inom de närmaste veckorna ska utseendet på valsedlarna spikas.

Målet är att ha namngivna kandidater till alla kommuner, men Hanna Wigh säger att man inte kan utesluta att det blir tomma stolar efter valet.

Fakta

Sverigedemokraterna har anmält sina kandidater i valet till regionfullmäktige i Västra Götaland. Här är topp tio: 1) Hanna Wigh, Falköping, 2) Maddelen Larsson, Falköping, 3) Helene Granbom Angerheim, Götene, 4) Johanna Johansson, Falköping, 5) Martin Lundin, Falköping, 6) Magnus Harjapää, Grästorp, 7) Bengt Berger, Karlsborg, 8) Tobias Andersson, Skövde, 9) Tresphore Mpundu, Vara, 10) Magnus Broberg, Lidköping.

Källa: