24 apr 2014 21:51

23 jan 2015 15:28

Lägger ned utredning mot lärare

Skolinspektionen avstår från att ingripa och lägger ned sin utredning i ärendet kring den lärare som misstänks ha kränkt elever såväl fysiskt som verbalt vid en grundskola i Skövde.

Efter den uppmärksammade händelsen i början på mars, som SLA avslöjade efter att läraren stängts av från sin tjänst och polisanmälts av sin arbetsgivare, gjordes en anonym anmälan till skolinspektionen.

I sin utredning har skolinspektionen granskat om huvudmannen för skolan, Skövde kommun, agerat och följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling. Skolinspektionen finner det styrkt, utifrån de uppgifter anmälaren och huvudmannen lämnat, att eleverna har utsatts för kränkande behandling och att kommunen därmed inte följt bestämmelserna när det gäller att motverka dessa.

Skolinspektionen väljer ändå att avstå från att ingripa mot bakgrund av att skolan och dess rektor vidtagit skäliga åtgärder och snabbt anmält händelsen till huvudmannen, skriver myndigheten i sitt beslut. Den polisiära utredningen i ärendet pågår fortfarande. Läraren har efter händelsen lämnat sin anställning vid skolan.

Efter den uppmärksammade händelsen i början på mars, som SLA avslöjade efter att läraren stängts av från sin tjänst och polisanmälts av sin arbetsgivare, gjordes en anonym anmälan till skolinspektionen.

I sin utredning har skolinspektionen granskat om huvudmannen för skolan, Skövde kommun, agerat och följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling. Skolinspektionen finner det styrkt, utifrån de uppgifter anmälaren och huvudmannen lämnat, att eleverna har utsatts för kränkande behandling och att kommunen därmed inte följt bestämmelserna när det gäller att motverka dessa.

Skolinspektionen väljer ändå att avstå från att ingripa mot bakgrund av att skolan och dess rektor vidtagit skäliga åtgärder och snabbt anmält händelsen till huvudmannen, skriver myndigheten i sitt beslut. Den polisiära utredningen i ärendet pågår fortfarande. Läraren har efter händelsen lämnat sin anställning vid skolan.