24 apr 2014 06:05

23 jan 2015 15:43

Sparkrav på försvar kvar

Alliansen lovade i dagarna mångmiljardsatsningar på försvaret. Men samtidigt pågår planeringsarbete för att personalkostnaderna ska minska med en halv miljard.
– Det är för tidigt att säga hur det påverkar, säger Håkan Sigurdsson, stabschef vid P4.

Under tisdagen kom de fyra allianspartierna med ett vallöfte. Alliansen lovade nämligen, förutsatt att den fortfarande är i regeringsställning efter valet, att stärka, modernisera och göra det svenska försvaret mer användbart. Man vill stegvis öka anslagen fram till 2024 då ökningen ska uppgå till 5,5 miljarder kronor årligen. Redan nästa år skulle ökningen vara 380 miljoner kronor. I satsningen ligger att inga förband ska läggas ner och att det ska anställas fler.

Drastisk minskning

Men samtidigt pågår sedan slutet av förra året en planeringsuppgift som ingår i Försvarsmaktsorganisation 2018, FMORG 18, på förbanden. I botten finns ett regeringsbeslut som säger att Försvarsmakten 2019 ska ha sänkt lönekostnaderna med 500 miljoner kronor.

– Alla förband har fått planeringsförutsättningar från Försvarsmaktens högkvarter och har framför allt haft uppgiften att konsekvensbeskriva utifrån givna planeringsramar. Jag kan inte säga vilka ramar Skövde garnison har fått, eller om de är samma som övriga förband eller garnisonsorter blivit tilldelade säger Håkan Sigurdsson, stabschef vid P4 i Skövde.

Beslut senare

Uträkningarna och konsekvensbeskrivningarna har skickas vidare till högkvarteret där försvarsmaktsledningen ska ta del av dem. Överbefälhavaren, ÖB, Sverker Göransson kommer att fatta beslut om hur Försvarsmakten ska gå vidare i frågan senare i vår. Även politiken kommer att få en redovisning och kan därefter ta ställning till om man ska driva igenom den aviserade minskningen av personalkostnaden.

– I så fall kommer det bli ytterligare fortsatt arbete.

Omställningen från värnpliktsförsvar till yrkesarmé har pågått i flera år och det finns en oro för att officerare ska förlora sina arbeten till förmån för tidvis tjänstgörande soldater, vilket också innebär lägre lönekostnader.

– Jag kan för närvarande inte säga någonting om det, det handlar ju också om en anpassning av hela organisationen.

Under tisdagen kom de fyra allianspartierna med ett vallöfte. Alliansen lovade nämligen, förutsatt att den fortfarande är i regeringsställning efter valet, att stärka, modernisera och göra det svenska försvaret mer användbart. Man vill stegvis öka anslagen fram till 2024 då ökningen ska uppgå till 5,5 miljarder kronor årligen. Redan nästa år skulle ökningen vara 380 miljoner kronor. I satsningen ligger att inga förband ska läggas ner och att det ska anställas fler.

Drastisk minskning

Men samtidigt pågår sedan slutet av förra året en planeringsuppgift som ingår i Försvarsmaktsorganisation 2018, FMORG 18, på förbanden. I botten finns ett regeringsbeslut som säger att Försvarsmakten 2019 ska ha sänkt lönekostnaderna med 500 miljoner kronor.

– Alla förband har fått planeringsförutsättningar från Försvarsmaktens högkvarter och har framför allt haft uppgiften att konsekvensbeskriva utifrån givna planeringsramar. Jag kan inte säga vilka ramar Skövde garnison har fått, eller om de är samma som övriga förband eller garnisonsorter blivit tilldelade säger Håkan Sigurdsson, stabschef vid P4 i Skövde.

Beslut senare

Uträkningarna och konsekvensbeskrivningarna har skickas vidare till högkvarteret där försvarsmaktsledningen ska ta del av dem. Överbefälhavaren, ÖB, Sverker Göransson kommer att fatta beslut om hur Försvarsmakten ska gå vidare i frågan senare i vår. Även politiken kommer att få en redovisning och kan därefter ta ställning till om man ska driva igenom den aviserade minskningen av personalkostnaden.

– I så fall kommer det bli ytterligare fortsatt arbete.

Omställningen från värnpliktsförsvar till yrkesarmé har pågått i flera år och det finns en oro för att officerare ska förlora sina arbeten till förmån för tidvis tjänstgörande soldater, vilket också innebär lägre lönekostnader.

– Jag kan för närvarande inte säga någonting om det, det handlar ju också om en anpassning av hela organisationen.