25 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Bro över 26:an löser trafikproblem

Skövde växer – nu har kommunen tryckt på startknappen för ett nytt verksamhetsområde strax norr om Södra Ryd. Men det krävs omfattade investeringar. Kommunen satsar bland annat runt 30 miljoner kronor på en bro över riksväg 26.

Tankarna på ett verksamhetsområde mellan bostadsområdet Södra Ryd och det nuvarande verksamhetsområdet närmare Stöpenkorsningen är ingen nyhet. Området finns med i kommunens översiktsplan. Men i och med att kommunen har genomfört markköp i området går också startskottet rent praktiskt för att planerna ska bli verklighet.

Etablering våren 2016

– Vi tänker oss att tyngre verksamheter, kanske transportinriktade, vill etablera sig där. Det blir enklare för dem och vi slipper att få in de tunga fordonen i tätorten, säger Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör, Skövde kommun.

Om allt går enligt planerna kan de första verksamheterna börja etablera sig i området våren 2016.

Men först väntar ett omfattade förändringsarbete – trafiksituationen måste lösas. Det har tidigare funnit intressenter för det nuvarande verksamhetsområdet, men den svåra trafiksituationen har fått dem att ändra sig.

– Det är otroligt svårt att ta sig ut på den hårt trafikerade riksväg 26 från den nuvarande utfarten. 11 000 fordon per dygn, varav tio procent var tung trafik, passerar där.

Bro över 26:an

I en trafikutredning från 2011 föreslog kommunen att man skulle bygga en cirkulationsplats för att lösa problemen. Men Trafikverket säger nej, framför allt med hänvisning till att det skulle hindra kollektivtrafiken.

Då återstod bara ett – mycket dyrare – alternativ. En bro över 26:an, med på- och avfarter i nordlig och sydlig riktning.

– Bron kostar cirka 30 miljoner kronor, men eftersom många vill etablera sig i Skövde ses detta som en nödvändig investering.

Till den kostnaden kommer också ytterligare runt 20 miljoner kronor för byggnation av gator och liknande i området. Men den kostnaden gäller bara för den första etappen som omfattar 16 hektar. Fullföljer kommunen planerna med etapp två och tre (7-10 hektar, respektive 10-13 hektar) tillkommer ytterligare miljoninvesteringar.

Ledningar grävs ner

En förutsättning för att trafikplatsen ska kunna byggas, vilket kommunen hoppas blir hösten 2015, måste Vattenfall först gräva ner luftledningarna som går över 26:an just där bron ska byggas. Detta arbete ska troligtvis göras senast om ett år.

Kommunen räknar med att den nya detaljplanen för området ska vara klar till nästa sommar. För närvarande söker kommunen via en upphandling en konsult för projekteringen av området och trafikplatsen.

Tankarna på ett verksamhetsområde mellan bostadsområdet Södra Ryd och det nuvarande verksamhetsområdet närmare Stöpenkorsningen är ingen nyhet. Området finns med i kommunens översiktsplan. Men i och med att kommunen har genomfört markköp i området går också startskottet rent praktiskt för att planerna ska bli verklighet.

Etablering våren 2016

– Vi tänker oss att tyngre verksamheter, kanske transportinriktade, vill etablera sig där. Det blir enklare för dem och vi slipper att få in de tunga fordonen i tätorten, säger Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör, Skövde kommun.

Om allt går enligt planerna kan de första verksamheterna börja etablera sig i området våren 2016.

Men först väntar ett omfattade förändringsarbete – trafiksituationen måste lösas. Det har tidigare funnit intressenter för det nuvarande verksamhetsområdet, men den svåra trafiksituationen har fått dem att ändra sig.

– Det är otroligt svårt att ta sig ut på den hårt trafikerade riksväg 26 från den nuvarande utfarten. 11 000 fordon per dygn, varav tio procent var tung trafik, passerar där.

Bro över 26:an

I en trafikutredning från 2011 föreslog kommunen att man skulle bygga en cirkulationsplats för att lösa problemen. Men Trafikverket säger nej, framför allt med hänvisning till att det skulle hindra kollektivtrafiken.

Då återstod bara ett – mycket dyrare – alternativ. En bro över 26:an, med på- och avfarter i nordlig och sydlig riktning.

– Bron kostar cirka 30 miljoner kronor, men eftersom många vill etablera sig i Skövde ses detta som en nödvändig investering.

Till den kostnaden kommer också ytterligare runt 20 miljoner kronor för byggnation av gator och liknande i området. Men den kostnaden gäller bara för den första etappen som omfattar 16 hektar. Fullföljer kommunen planerna med etapp två och tre (7-10 hektar, respektive 10-13 hektar) tillkommer ytterligare miljoninvesteringar.

Ledningar grävs ner

En förutsättning för att trafikplatsen ska kunna byggas, vilket kommunen hoppas blir hösten 2015, måste Vattenfall först gräva ner luftledningarna som går över 26:an just där bron ska byggas. Detta arbete ska troligtvis göras senast om ett år.

Kommunen räknar med att den nya detaljplanen för området ska vara klar till nästa sommar. För närvarande söker kommunen via en upphandling en konsult för projekteringen av området och trafikplatsen.