25 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Schweizeriet kan bli café igen

Stort intresse för verksamhet i Boulognerskogen

Kårhusets framtid diskuteras nu inom kommunen. Skulle det gamla schweizeriet kunna innehålla både kårverksamhet och ett café eller en restaurang för allmänheten?

Den senaste tiden har det börjar röra ordentligt på sig i Boulognerskogen. Nu restaureras sjön och då är inte frågan om ett café eller matställe långt borta.

Flera krögare har hört av sig till stadsträdgårdsmästare Marie Larsson och visat intresse för att driva café vid sjön.

– Det kommer inte att bli någon fast ny byggnad i år, och kanske inte nästa år heller. Vi tänker oss någon form av tillfällig vagn och jag ska skicka brev till intresserade krögare.

Kårhuset, som kommunen äger, är också uppe för diskussion. Högskolans kårverksamhet har funnits här sedan 1992 och i dag har man ettårskontrakt. Huset byggdes som ett schweizeri, ett café med alkoholrättigheter, 1882.

– Vi har inga planer på att lämna kårhuset men vi har tankar på ett café för allmänheten under sommaren. Det skulle i så fall vi i kåren driva. Vi är väldigt positivt inställda till utvecklingen i Boulognerskogen, säger kårens ordförande Emil Forslund.

När det gäller diskussionerna om kårhuset inom kommunen har idéer om någon form av samordning väckts.

– Kåren behöver givetvis någonstans att vara, men i dag är kårhuset inte väl utnyttjat. Där ser vi en möjlighet att huset skulle kunna vara både kårhus och även innehålla något för kommunens invånare, säger Johan Fogelberg, (M), tekniska nämndens ordförande.

– På så sätt kan alla bli vinnare till slut.

Johan Fogelberg vet inte när diskussionerna kan komma så långt som till ett beslut.

– Ju mer vi fyller parken med aktiviteter desto mer aktuell blir frågan. Det vore trevligt med ytterligare en verksamhet i huset. Det är helt naturligt.

Den senaste tiden har det börjar röra ordentligt på sig i Boulognerskogen. Nu restaureras sjön och då är inte frågan om ett café eller matställe långt borta.

Flera krögare har hört av sig till stadsträdgårdsmästare Marie Larsson och visat intresse för att driva café vid sjön.

– Det kommer inte att bli någon fast ny byggnad i år, och kanske inte nästa år heller. Vi tänker oss någon form av tillfällig vagn och jag ska skicka brev till intresserade krögare.

Kårhuset, som kommunen äger, är också uppe för diskussion. Högskolans kårverksamhet har funnits här sedan 1992 och i dag har man ettårskontrakt. Huset byggdes som ett schweizeri, ett café med alkoholrättigheter, 1882.

– Vi har inga planer på att lämna kårhuset men vi har tankar på ett café för allmänheten under sommaren. Det skulle i så fall vi i kåren driva. Vi är väldigt positivt inställda till utvecklingen i Boulognerskogen, säger kårens ordförande Emil Forslund.

När det gäller diskussionerna om kårhuset inom kommunen har idéer om någon form av samordning väckts.

– Kåren behöver givetvis någonstans att vara, men i dag är kårhuset inte väl utnyttjat. Där ser vi en möjlighet att huset skulle kunna vara både kårhus och även innehålla något för kommunens invånare, säger Johan Fogelberg, (M), tekniska nämndens ordförande.

– På så sätt kan alla bli vinnare till slut.

Johan Fogelberg vet inte när diskussionerna kan komma så långt som till ett beslut.

– Ju mer vi fyller parken med aktiviteter desto mer aktuell blir frågan. Det vore trevligt med ytterligare en verksamhet i huset. Det är helt naturligt.