26 apr 2014 19:00

07 jan 2015 09:54

Kräver svar om elevs situation

Skolinspektionen kräver svar från Skövde kommun gällande en elev med hög frånvaro. Myndigheten vill ha svar på vad kommunen gjort för att hjälpa eleven.

Tidigare i våras fick Skolinspektionen en anmälan gällande en elev på en grundskola i Skövde. Anmälaren hävdade att eleven haft en omfattande frånvaro från skolan och att detta berodde på att eleven inte kände sig trygg där. Den aktuella skolan har inte kunnat säkerställa tryggheten.

Nu har Skolinspektionen begärt att Skövde kommun, som huvudman för skolan, ska svara på ett antal frågor som rör ärendet. Bland annat vill man ha svar på när skolan först fick kännedom om elevens frånvaro, hur den har utretts och vad man kom fram till. Man vill också ha svar på om eleven har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter om sin skolsituation. Eleven ska också enligt anmälaren ha nekats stöd från kurator. Denna uppgift vill Skolinspektionen att kommunen ska bemöta.

Totalt är det ett 20-tal frågor som myndigheten vill ha svar på. Skövde kommun ska yttra sig senast den 30 april.

Tidigare i våras fick Skolinspektionen en anmälan gällande en elev på en grundskola i Skövde. Anmälaren hävdade att eleven haft en omfattande frånvaro från skolan och att detta berodde på att eleven inte kände sig trygg där. Den aktuella skolan har inte kunnat säkerställa tryggheten.

Nu har Skolinspektionen begärt att Skövde kommun, som huvudman för skolan, ska svara på ett antal frågor som rör ärendet. Bland annat vill man ha svar på när skolan först fick kännedom om elevens frånvaro, hur den har utretts och vad man kom fram till. Man vill också ha svar på om eleven har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter om sin skolsituation. Eleven ska också enligt anmälaren ha nekats stöd från kurator. Denna uppgift vill Skolinspektionen att kommunen ska bemöta.

Totalt är det ett 20-tal frågor som myndigheten vill ha svar på. Skövde kommun ska yttra sig senast den 30 april.