26 apr 2014 13:00

07 jan 2015 09:55

Skövde brister i sin alkoholtillsyn

Länsstyrelsen riktar kritik mot Skövde kommuns alkoholtillsyn. Inför Matfestivalen har serveringstillstånd beviljats för lättvindigt och tillsynen av slutna sällskap är eftersatt.

Det framgår av länsstyrelsens tillsynsbeslut. Granskningen gjordes under 2013 och bland de 16 olika tillståndsärenden som granskades fanns 11 tillfälliga tillstånd för att servera alkohol vid Matfestivalen.

I de fallen gjordes endast begränsade utredningar på ett sätt som inte har stöd i lagstiftningen skriver länsstyrelsen.

I tre permanenta tillstånd som granskats har kommunen inte begärt in uppgifter på vem som sitter i styrelsen eller äger bolagets aktier.'

Även kommunens tillsyn har också granskats och där konstateras att tillsynen görs vid restauranger som serverar alkohol till allmänheten. Tillsynen vid slutna sällskap beskrivs som eftersatt.

Dessutom anser länsstyrelsen att kommunen brister i att utreda kökens beskaffenhet och matutbudet hos de som söker stadigvarande serveringstillstånd.

Vidtar åtgärder

Beslutet behandlades av socialnämnden i veckan som nu ska yttra sig till länsstyrelsen över kritiken. I sitt svar skriver socialförvaltningen att flera åtgärder vidtagits:

* För att undvika att uppgifter missas att föras in i utredningarna har tre nya rubriker i utredningsmallarna skapats.

* Vid kommande Matfestivaler kommer de sökandes vandel och ekonomiska lämplighet undersökas.

* Vid planeringen av 2014 år tillsyn kommer slutna sällskap tas med.

SLA har sökt socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt för en kommentar.

Det framgår av länsstyrelsens tillsynsbeslut. Granskningen gjordes under 2013 och bland de 16 olika tillståndsärenden som granskades fanns 11 tillfälliga tillstånd för att servera alkohol vid Matfestivalen.

I de fallen gjordes endast begränsade utredningar på ett sätt som inte har stöd i lagstiftningen skriver länsstyrelsen.

I tre permanenta tillstånd som granskats har kommunen inte begärt in uppgifter på vem som sitter i styrelsen eller äger bolagets aktier.'

Även kommunens tillsyn har också granskats och där konstateras att tillsynen görs vid restauranger som serverar alkohol till allmänheten. Tillsynen vid slutna sällskap beskrivs som eftersatt.

Dessutom anser länsstyrelsen att kommunen brister i att utreda kökens beskaffenhet och matutbudet hos de som söker stadigvarande serveringstillstånd.

Vidtar åtgärder

Beslutet behandlades av socialnämnden i veckan som nu ska yttra sig till länsstyrelsen över kritiken. I sitt svar skriver socialförvaltningen att flera åtgärder vidtagits:

* För att undvika att uppgifter missas att föras in i utredningarna har tre nya rubriker i utredningsmallarna skapats.

* Vid kommande Matfestivaler kommer de sökandes vandel och ekonomiska lämplighet undersökas.

* Vid planeringen av 2014 år tillsyn kommer slutna sällskap tas med.

SLA har sökt socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt för en kommentar.