26 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

Skakat spädbarn livshotande skadat

En pappa har åtalats vid tingsrätten i Skövde misstänkt för att ha utsatt sitt spädbarn för skakvåld. Skadorna som spädbarnet fick var livshotande.

Åtalet mot mannen, som är 30-årsåldern och hemmahörande i Skaraborg, lämnades in till Skaraborgs tingsrätt i Skövde på fredagen. Enligt kammaråklagare Mats-Olov Johansson ska mannen under förra året ha skakat ett spädbarn så kraftigt att det orsakade livshotande skador.

Skakvåld mot barnet

Enligt uppgifter i åtalet har barnet fått en hjärnskador. Gärningen ska ha skett i bostaden.

När pappan nu åtalas är det som misstänkt för vållande till kroppsskada, grovt brott. Åklagaren anser att pappan har orsakat barnet kroppsskada, som inte är ringa, genom att utsätta barnet för skakvåld.

Åklagaren anser dessutom att gärningen är att bedöma som grov eftersom pappans agerande inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag då han utsatt spädbarnet för skakande rörelser. Spädbarnet är också i en särskild skyddslös ställning, konstateras i åtalet, och för vilket pappan själv har föräldraansvar.

Uppkomsten av skadorna

Åklagaren har som bevisning i ärendet bland annat vittnesuppgifter som ska visa att mannen har innan händelsen med skakningarna av spädbarnet, fått information om hur ett spädbarn ska hanteras och om Shaken Baby Syndrome. Det ska också hållas ett sakkunnigförhör med en rättsläkare som ge sin bedömning av hur spädbarnets hjärnskador uppkommit.

I åtalet finns också skriftlig bevisning i form av journalanteckningar från Skaraborgs sjukhus i Skövde och Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Åtalet mot mannen, som är 30-årsåldern och hemmahörande i Skaraborg, lämnades in till Skaraborgs tingsrätt i Skövde på fredagen. Enligt kammaråklagare Mats-Olov Johansson ska mannen under förra året ha skakat ett spädbarn så kraftigt att det orsakade livshotande skador.

Skakvåld mot barnet

Enligt uppgifter i åtalet har barnet fått en hjärnskador. Gärningen ska ha skett i bostaden.

När pappan nu åtalas är det som misstänkt för vållande till kroppsskada, grovt brott. Åklagaren anser att pappan har orsakat barnet kroppsskada, som inte är ringa, genom att utsätta barnet för skakvåld.

Åklagaren anser dessutom att gärningen är att bedöma som grov eftersom pappans agerande inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag då han utsatt spädbarnet för skakande rörelser. Spädbarnet är också i en särskild skyddslös ställning, konstateras i åtalet, och för vilket pappan själv har föräldraansvar.

Uppkomsten av skadorna

Åklagaren har som bevisning i ärendet bland annat vittnesuppgifter som ska visa att mannen har innan händelsen med skakningarna av spädbarnet, fått information om hur ett spädbarn ska hanteras och om Shaken Baby Syndrome. Det ska också hållas ett sakkunnigförhör med en rättsläkare som ge sin bedömning av hur spädbarnets hjärnskador uppkommit.

I åtalet finns också skriftlig bevisning i form av journalanteckningar från Skaraborgs sjukhus i Skövde och Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg.