28 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Nya va-områden utreds

Skövde kommun har inlett arbetet med att ta fram en va-plan som kommer att peka ut vilka områden som i framtiden kan få kommunalt vatten och avlopp.

I dag saknas en sådan plan, men va-chefen Kenneth Jensen räknar med att den ska finnas klar till hösten eller årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt en övergripande va-policy som är på väg till kommunfullmäktige för beslut.

Detaljerat

Nu går arbetet vidare med mer detaljerade inventeringar av vilka områden i Skövde kommun som kan bli aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Då krävs en viss storlek på den samhängande bebyggelsen och att det finns miljömässiga vinster med en utbyggnad. När kommunen beslutar om ett verksamhetsområde för va innebär det att samtliga fastigheter inom området ansluts.

– Det finns inget självändamål med kommunalt va utan vi utgår från att det ska finnas miljö- och hållbarhetsvinster, säger Jensen.

Vilka geografiska områden som kan bli aktuella vill han inte spekulera i. Jensen säger att det finns sju-åtta områden som inventeringen studerar, men att de slutliga besluten ligger på politisk nivå i ett senare läge.

– Det blir politiska beslut som avgör att vi ska gå hit eller dit, säger Jensen.

Olika lösningar

I arbetet vägs även Miljösamverkans arbete med att inventera enskilda avlopp in. Ett arbete som leder till att en del fastighetsägare tvingas förbättra sina avloppslösningar.

Egentligen har de då tre alternativ:

1) Bygga om sitt eget avlopp.

2) Går ihop med närboende och i en förening bygga en lösning som sedan ansluts till det kommunala va-nätet.

3) Hoppas på att kommunens utbyggnad.

Med va-planen ska det också bli tydligare för både medborgare och myndigheter vad som är att vänta i olika delar av kommunen.

I likhet med översiktsplanen ska också va-planen revideras en gång per mandatperiod.

När kommunen exploaterar ny mark görs i dag nya verksamhetsområden för va. Senaste stora utbyggnaden i ett tidigare bebyggt område är runt Simsjön.

I dag saknas en sådan plan, men va-chefen Kenneth Jensen räknar med att den ska finnas klar till hösten eller årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt en övergripande va-policy som är på väg till kommunfullmäktige för beslut.

Detaljerat

Nu går arbetet vidare med mer detaljerade inventeringar av vilka områden i Skövde kommun som kan bli aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Då krävs en viss storlek på den samhängande bebyggelsen och att det finns miljömässiga vinster med en utbyggnad. När kommunen beslutar om ett verksamhetsområde för va innebär det att samtliga fastigheter inom området ansluts.

– Det finns inget självändamål med kommunalt va utan vi utgår från att det ska finnas miljö- och hållbarhetsvinster, säger Jensen.

Vilka geografiska områden som kan bli aktuella vill han inte spekulera i. Jensen säger att det finns sju-åtta områden som inventeringen studerar, men att de slutliga besluten ligger på politisk nivå i ett senare läge.

– Det blir politiska beslut som avgör att vi ska gå hit eller dit, säger Jensen.

Olika lösningar

I arbetet vägs även Miljösamverkans arbete med att inventera enskilda avlopp in. Ett arbete som leder till att en del fastighetsägare tvingas förbättra sina avloppslösningar.

Egentligen har de då tre alternativ:

1) Bygga om sitt eget avlopp.

2) Går ihop med närboende och i en förening bygga en lösning som sedan ansluts till det kommunala va-nätet.

3) Hoppas på att kommunens utbyggnad.

Med va-planen ska det också bli tydligare för både medborgare och myndigheter vad som är att vänta i olika delar av kommunen.

I likhet med översiktsplanen ska också va-planen revideras en gång per mandatperiod.

När kommunen exploaterar ny mark görs i dag nya verksamhetsområden för va. Senaste stora utbyggnaden i ett tidigare bebyggt område är runt Simsjön.