28 apr 2014 21:00

07 jan 2015 09:55

Servicelägenheter kan bli trygghetsboende

Servicelägenheter i Skövde kan istället bli trygghetsboende i framtiden.
Kommunen gör nu en översyn av behovet.

Boendet i en servicelägenhet är biståndsbedömt och är till för de äldre som får så stort behov av omvårdnad att de inte kan bo kvar hemma längre.

Trygghetsboenden har inte samma personalkrav som en servicelägenhet och blir därmed en billigare lösning för kommunen.

Exempel på serviceboenden är Billingsdal i Timmersdala, Käpplunda Gärde och Bagaren i centrum med flera.

– Vi vill titta på om det finns skäl att skapa trygghetsboenden istället. Det handlar om vad som efterfrågas av de äldre, säger omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD)

I nämndens styrkort för 2014–2015 framgår att målet är att utveckla utbudet av boendeformer och att en strategi kan vara att omvandla serviceboende till trygghetsboende.

– Vi ser över om det är möjligt eller inte, några beslut är inte tagna, säger Jönsson.

Boendet i en servicelägenhet är biståndsbedömt och är till för de äldre som får så stort behov av omvårdnad att de inte kan bo kvar hemma längre.

Trygghetsboenden har inte samma personalkrav som en servicelägenhet och blir därmed en billigare lösning för kommunen.

Exempel på serviceboenden är Billingsdal i Timmersdala, Käpplunda Gärde och Bagaren i centrum med flera.

– Vi vill titta på om det finns skäl att skapa trygghetsboenden istället. Det handlar om vad som efterfrågas av de äldre, säger omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD)

I nämndens styrkort för 2014–2015 framgår att målet är att utveckla utbudet av boendeformer och att en strategi kan vara att omvandla serviceboende till trygghetsboende.

– Vi ser över om det är möjligt eller inte, några beslut är inte tagna, säger Jönsson.

  • Per Engelbrektsson