28 apr 2014 22:30

07 jan 2015 10:12

Ingen enhetlig läxhjälp i skolorna

Även i fortsättningen får Skövdes rektorer avgöra hur läxhjälpen ska se ut på respektive skola. Det står klart sedan socialdemokraternas motion om enhetlig läxhjälp röstades ner under en livlig fullmäktigedebatt under måndagen.

I dagsläget sker det läxhjälp på ett eller annat sätt i de flesta skolor i Skövde, men i olika regi. Vissa under ledning av fritidshemmen, hos andra i samverkan med frivilligorganisationer.

– Brokigt, men fullt rimligt, säger Anders G Johansson, M.

Han menar att det är upp till professionen att avgöra hur det ska skötas, i det här fallet rektorernas uppgift på respektive enhet. Trots det framhöll han att det är en nationell reform med enhetliga regler på gång som han förordar, ett förslag som för Skövdes del skulle kunna ge två miljoner kronor extra till skolorna, men först nästa år.

Roger Almgren, MP, lät sig inte imponeras.

– Om läxhjälpen nu funkar på vissa skolor, varför ska inte alla skolor få uppdraget?

Även Johan Ask, S, ansåg att man måste gå före i frågan eftersom alla tycker att den är viktig.

– För att undvika dubbelkommando, ett från kommunen och ett från staten, svarade Anders G Johansson.

Robert Ciabatti, S, ifrågasätta möjligheten för föräldrar till privatlärare genom så kallat läx-rut.

– Alla måste få samma möjligheter, inte bara de som har råd.

Ulla-Britt Hagström, FP, framförde en annan aspekt. Den att eleverna måste ta eget ansvar.

Roger Almgren, MP, gjorde flera inlägg i debatten. Han tyckte det var tråkigt att behöva vänta om staten nu hade pengar till läxhjälp.

En frustrerad Monica Green, en av fyra socialdemokrater bakom motionen framhöll att kunskapsklyftorna växer mellan barn men också när skolor jämförs.

– Det är ju märkligt att man inte kan göra något liknande för alla. Nationellt ska man ha likriktning, men däremot inte i Skövde. Det tycker jag är ett konstigt resonemang.

Torbjörn Berman, M, ansåg att frågan om mer lärarledd tid i skolan var viktigare. Anders G Johansson påtalade hur viktigt det är med engagerade föräldrar. Ulrika Carlsson (C) avslutade debatten med att rätt kompetens måste finnas hos lärarna för att nå bra resultat i skolan.

S, MP och V reserverade sig mot beslutet.

I dagsläget sker det läxhjälp på ett eller annat sätt i de flesta skolor i Skövde, men i olika regi. Vissa under ledning av fritidshemmen, hos andra i samverkan med frivilligorganisationer.

– Brokigt, men fullt rimligt, säger Anders G Johansson, M.

Han menar att det är upp till professionen att avgöra hur det ska skötas, i det här fallet rektorernas uppgift på respektive enhet. Trots det framhöll han att det är en nationell reform med enhetliga regler på gång som han förordar, ett förslag som för Skövdes del skulle kunna ge två miljoner kronor extra till skolorna, men först nästa år.

Roger Almgren, MP, lät sig inte imponeras.

– Om läxhjälpen nu funkar på vissa skolor, varför ska inte alla skolor få uppdraget?

Även Johan Ask, S, ansåg att man måste gå före i frågan eftersom alla tycker att den är viktig.

– För att undvika dubbelkommando, ett från kommunen och ett från staten, svarade Anders G Johansson.

Robert Ciabatti, S, ifrågasätta möjligheten för föräldrar till privatlärare genom så kallat läx-rut.

– Alla måste få samma möjligheter, inte bara de som har råd.

Ulla-Britt Hagström, FP, framförde en annan aspekt. Den att eleverna måste ta eget ansvar.

Roger Almgren, MP, gjorde flera inlägg i debatten. Han tyckte det var tråkigt att behöva vänta om staten nu hade pengar till läxhjälp.

En frustrerad Monica Green, en av fyra socialdemokrater bakom motionen framhöll att kunskapsklyftorna växer mellan barn men också när skolor jämförs.

– Det är ju märkligt att man inte kan göra något liknande för alla. Nationellt ska man ha likriktning, men däremot inte i Skövde. Det tycker jag är ett konstigt resonemang.

Torbjörn Berman, M, ansåg att frågan om mer lärarledd tid i skolan var viktigare. Anders G Johansson påtalade hur viktigt det är med engagerade föräldrar. Ulrika Carlsson (C) avslutade debatten med att rätt kompetens måste finnas hos lärarna för att nå bra resultat i skolan.

S, MP och V reserverade sig mot beslutet.

  • Rikard Jansson