28 apr 2014 16:50

23 jan 2015 15:43

Våld ska upptäckas tidigare

Försäkringskassan och Skövde kommun samarbetar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

– Utvecklingen när det gäller våld i nära relationer går åt fel håll. Vi tror att det är viktigt att samarbeta för att motverka detta och här har vi hittat ett en bra samverkan, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Syftet är att hitta en modell där man tidigare hittar signalerna på relationsvåld och också får verktygen att våga fråga.

Ställa rätt frågor

Försäkringskassan kan vara en instans där handläggare tidigt kan få misstankar om att det är våld som ligger bakom en sjukskrivningssituation.

– Mörkertalet är stort och för mina handläggare handlar det om att hitta en samtalsmetod där man vågar ställa frågor. Det gör vi inte i dag utan det blir känt för oss först när det står på läkarintyget, säger Torgny Andersson, chef vid Försäkringskassan i Skövde.

Han hoppas att det leder fram till en framgångsrik modell som sedan går att utveckla i samarbete även med andra kommuner.

I dag det är det framför allt polisen som anmäler misstankar om relationsmisshandel till socialförvaltningen i Skövde. Har situationen gått så långt att det kommit till en misshandelsanmälan är ofta situationen ytterst allvarlig.

Förhoppningen är att hitta signalerna ännu tidigare och att Försäkringskassan kan rapportera till socialförvaltningen. Då med den enskildes medgivande.

Hos socialförvaltningen innebär projektet att man nu kommer att rekrytera en samordnare mot våld i nära relationer. Enligt socialchefen Saeed Ardane kommer samordnaren vidareutveckla kommunens arbete med att hjälpa utsatta kvinnor och familjer.

S-motion

Politiskt har satsningen efterlysts tidigare. Socialdemokraterna motionerade redan 2011 om kommunen skulle inrätta en tjänst för en kvinnofridssamordnare. Nu kommer det något liknande.

– Behovet är stort, inte bara för kvinnornas skulle utan även för de barn som finns i familjerna, säger Marie Ekman.

Även socialnämndens ordförande, Elisabeth Svalefelt (M) välkomnar satsningen.

– Våldet finns i alla samhällsgrupper i samhället och alla insatser behövs, säger hon.

– Utvecklingen när det gäller våld i nära relationer går åt fel håll. Vi tror att det är viktigt att samarbeta för att motverka detta och här har vi hittat ett en bra samverkan, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Syftet är att hitta en modell där man tidigare hittar signalerna på relationsvåld och också får verktygen att våga fråga.

Ställa rätt frågor

Försäkringskassan kan vara en instans där handläggare tidigt kan få misstankar om att det är våld som ligger bakom en sjukskrivningssituation.

– Mörkertalet är stort och för mina handläggare handlar det om att hitta en samtalsmetod där man vågar ställa frågor. Det gör vi inte i dag utan det blir känt för oss först när det står på läkarintyget, säger Torgny Andersson, chef vid Försäkringskassan i Skövde.

Han hoppas att det leder fram till en framgångsrik modell som sedan går att utveckla i samarbete även med andra kommuner.

I dag det är det framför allt polisen som anmäler misstankar om relationsmisshandel till socialförvaltningen i Skövde. Har situationen gått så långt att det kommit till en misshandelsanmälan är ofta situationen ytterst allvarlig.

Förhoppningen är att hitta signalerna ännu tidigare och att Försäkringskassan kan rapportera till socialförvaltningen. Då med den enskildes medgivande.

Hos socialförvaltningen innebär projektet att man nu kommer att rekrytera en samordnare mot våld i nära relationer. Enligt socialchefen Saeed Ardane kommer samordnaren vidareutveckla kommunens arbete med att hjälpa utsatta kvinnor och familjer.

S-motion

Politiskt har satsningen efterlysts tidigare. Socialdemokraterna motionerade redan 2011 om kommunen skulle inrätta en tjänst för en kvinnofridssamordnare. Nu kommer det något liknande.

– Behovet är stort, inte bara för kvinnornas skulle utan även för de barn som finns i familjerna, säger Marie Ekman.

Även socialnämndens ordförande, Elisabeth Svalefelt (M) välkomnar satsningen.

– Våldet finns i alla samhällsgrupper i samhället och alla insatser behövs, säger hon.

Ny modell

Den nya modellen för att arbeta mot våld i nära relationer presenterades i går vid en presskonferens. Inledningsvis drivs den som ett projekt i två år med syfte att det ska bli en permanent verksamhet.

Finansieringen (1,2 miljoner) sker inom samordningsförbundet Finsam. Finsam står för finansiell samordning.