29 apr 2014 20:20

07 jan 2015 10:12

Priserna för VA justeras

Somliga får en billigare nota medan andra får dyrare när VA-taxorna justeras i Skövde.

Kommunens expansion är en av anledningarna till att tekniska nämnden nu föreslår kommunfullmäktige att justera VA-taxorna från 1 januari 2015. Det innebär bland annat att den fasta delen av brukningsavgiften blir något dyrare, medan den rörliga delen blir billigare. Anläggningstaxan justeras också upp för att spegla kommunens kostnader och på totalen handlar justeringarna om en omfördelning av befintliga taxor.

Kommunens expansion är en av anledningarna till att tekniska nämnden nu föreslår kommunfullmäktige att justera VA-taxorna från 1 januari 2015. Det innebär bland annat att den fasta delen av brukningsavgiften blir något dyrare, medan den rörliga delen blir billigare. Anläggningstaxan justeras också upp för att spegla kommunens kostnader och på totalen handlar justeringarna om en omfördelning av befintliga taxor.