29 apr 2014 21:30

07 jan 2015 10:12

Röstade nej till Fair trade city

Skövde blir inget Fair trade city. Detta sedan socialdemokraternas motion om ett medlemsskap röstades ner på måndagens fullmäktigemöte.
– Intentionen är att kommunen även i fortsättningen ska beakta miljö- och etiska hänsyn i sin upphandling, men vi kan inte göra allt på en gång, säger Katarina Jonsson, M.

Hon menade att kommunen redan tar stor hänsyn vad gäller etisk märkning men att det inte behöver begränsas till just ”fairtrade”. Majoriteten ansåg inte att de hade utrymme för kostnader för en projektledning motsvarande minst en 25-procentig tjänst för att också få ut budskapet i kommunen.

Anita Löfgren, S som företrädde motionen framförde att det redan finns en fairtradegrupp i kommunen med ideella krafter som vill ställa upp. Som exempel för att det kan fungera togs Hjo, Töreboda och senare i debatten även Lidköping. Totalt är ett 60-tal kommuner anslutna.

– Dåligt då att Skövde säger nej.

Socialdemokraterna fick stöd av Miljöpartiets Jasmin Vislin och Vänsterpartiets Kristina Hedenberg som båda vädjade till fullmäktigeledamöternas moral att kommunen ska ansluta sig.

– Vi säger inte nej till att köpa produkter med etisk märkning, men det är mer ärligt att lyfta frågan igenom två till tre år när vi inte har så stort tryck ute i verksamheterna. Vi säger nej till diplomeringen men inte till att handla, svarade Katarina Jonsson.

Vizlin hävdade att det visst går om man bara vill och Helena Dalström, S, hävdade att arbetsinsatsen inte var så stor som den uppfattats.

– Tre till fyra möten per år kan vi avsätta tid till om vi vill.

Förespråkarna till diplomeringen föreslog att beslutet skulle bordläggas. Frågan avgjordes dock med ett avslag.

S, MP och V reserverade sig.

Hon menade att kommunen redan tar stor hänsyn vad gäller etisk märkning men att det inte behöver begränsas till just ”fairtrade”. Majoriteten ansåg inte att de hade utrymme för kostnader för en projektledning motsvarande minst en 25-procentig tjänst för att också få ut budskapet i kommunen.

Anita Löfgren, S som företrädde motionen framförde att det redan finns en fairtradegrupp i kommunen med ideella krafter som vill ställa upp. Som exempel för att det kan fungera togs Hjo, Töreboda och senare i debatten även Lidköping. Totalt är ett 60-tal kommuner anslutna.

– Dåligt då att Skövde säger nej.

Socialdemokraterna fick stöd av Miljöpartiets Jasmin Vislin och Vänsterpartiets Kristina Hedenberg som båda vädjade till fullmäktigeledamöternas moral att kommunen ska ansluta sig.

– Vi säger inte nej till att köpa produkter med etisk märkning, men det är mer ärligt att lyfta frågan igenom två till tre år när vi inte har så stort tryck ute i verksamheterna. Vi säger nej till diplomeringen men inte till att handla, svarade Katarina Jonsson.

Vizlin hävdade att det visst går om man bara vill och Helena Dalström, S, hävdade att arbetsinsatsen inte var så stor som den uppfattats.

– Tre till fyra möten per år kan vi avsätta tid till om vi vill.

Förespråkarna till diplomeringen föreslog att beslutet skulle bordläggas. Frågan avgjordes dock med ett avslag.

S, MP och V reserverade sig.

  • Rikard Jansson