30 apr 2014 11:30

07 jan 2015 10:12

Hotade och slog hustrun – dömd

En Skövdebo dömdes på onsdagen i Skaraborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning.

Mannen har under ett års tid vid upprepande tillfällen slagit och sparkat sin hustru, dragit henne i håret och dödshotat henne. Tingsrätten anser att de gärningar mannen har utsatt sin hustru för är att bedöma som grov kvinnofridskränkning.

Domstolen konstaterar in sin dom att brottets art i förening med straffvärdet talar i sig för fängelse. Men det har också konstaterats att mannen har ett behov av stöd och övervakning.

Därför beslutade tingsrätten att påföljden blir skyddstillsyn med en särskild föreskrift: mannen ska genomgå ett behandlingsprogram. Programmet heter Idap (Integrated Domestic Abuse Programme) och är ett behandlingsprogram för män som har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende gentemot sin partner.

Mannen har under ett års tid vid upprepande tillfällen slagit och sparkat sin hustru, dragit henne i håret och dödshotat henne. Tingsrätten anser att de gärningar mannen har utsatt sin hustru för är att bedöma som grov kvinnofridskränkning.

Domstolen konstaterar in sin dom att brottets art i förening med straffvärdet talar i sig för fängelse. Men det har också konstaterats att mannen har ett behov av stöd och övervakning.

Därför beslutade tingsrätten att påföljden blir skyddstillsyn med en särskild föreskrift: mannen ska genomgå ett behandlingsprogram. Programmet heter Idap (Integrated Domestic Abuse Programme) och är ett behandlingsprogram för män som har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende gentemot sin partner.