30 apr 2014 14:51

07 jan 2015 10:12

Hög kvalitet på barnmorskeprogram

Högskolan i Skövde har fått ytterligare ett besked om en granskad utbildning.

Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet” i den senaste utvärderingen från Universitetskanslersämbetet. Utvärderingen är rikstäckande och gäller utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor.

– Det känns väldigt positivt att få ännu en bekräftelse på den höga kvaliteten inom våra vårdutbildningar, säger Elisabeth Hertfelt Wahn, programansvarig i Skövde.

Tre av utbildningarna får omdömet ”bristande kvalitet”, och det är Högskolan Dalarna, Karolinska institutet och Mälardalens högskola. Om bristerna kvarstår vid uppföljningen om ett år förlorar lärosätena sitt examenstillstånd.

Övriga utbildningar håller hög kvalitet. Ingen fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet” i den senaste utvärderingen från Universitetskanslersämbetet. Utvärderingen är rikstäckande och gäller utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor.

– Det känns väldigt positivt att få ännu en bekräftelse på den höga kvaliteten inom våra vårdutbildningar, säger Elisabeth Hertfelt Wahn, programansvarig i Skövde.

Tre av utbildningarna får omdömet ”bristande kvalitet”, och det är Högskolan Dalarna, Karolinska institutet och Mälardalens högskola. Om bristerna kvarstår vid uppföljningen om ett år förlorar lärosätena sitt examenstillstånd.

Övriga utbildningar håller hög kvalitet. Ingen fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.