01 maj 2014 15:36

23 jan 2015 15:43

Kosläpp lockade storpublik

För fjärde året i följd arrangerade familjen Gunnarsson kosläpp som är öppet för allmänheten. Inför mellan två- och tretusen spända personer längs med hagens staket fick gårdens 200 mjölkkor för första gången under 2014 röra sig ute i det fria.

Den stora folkmassan, i huvudsak bestående av förhoppningsfulla barnfamiljer, skapade en bilkö som mer liknade rusningstrafiken i Stockholms innerstad än en vårdag på Skaraborgs landsbygd.

Bergs Prästgård drivs av Björn, Patrik, Inga-Lill och Bosse Gunnarsson. Björn tycker att kosläppet ger en bra bild av hur livet på gården fungerar.

– Folket som kommer hit får en bättre bild av hur det ser ut på ett lantbruk och det är ett sätt för oss att visa upp gården. Förhoppningsvis vill de köpa Arlas ekologiska produkter.

Korna, både svarta, vita och bruna, sprang stelbent och skuttigt ut i hagen under spridda jubel från besökarna. De 500 köttdjur som gården har låg sedan tidigare lugnt i hagen bredvid.

Den stora folkmassan, i huvudsak bestående av förhoppningsfulla barnfamiljer, skapade en bilkö som mer liknade rusningstrafiken i Stockholms innerstad än en vårdag på Skaraborgs landsbygd.

Bergs Prästgård drivs av Björn, Patrik, Inga-Lill och Bosse Gunnarsson. Björn tycker att kosläppet ger en bra bild av hur livet på gården fungerar.

– Folket som kommer hit får en bättre bild av hur det ser ut på ett lantbruk och det är ett sätt för oss att visa upp gården. Förhoppningsvis vill de köpa Arlas ekologiska produkter.

Korna, både svarta, vita och bruna, sprang stelbent och skuttigt ut i hagen under spridda jubel från besökarna. De 500 köttdjur som gården har låg sedan tidigare lugnt i hagen bredvid.

  • Joel Tivemo