01 maj 2014 17:32

23 jan 2015 15:43

Socialdemokrater kände medvind i tåget

Arbetslösa, sjuka, läxhjälpande föräldrar och pendlare. Socialdemokraterna riktade sig till många målgrupper under årets 1 majtal efter sitt demonstrationståg genom centrum.

En kamp för bättre kollektivavtal i byggbranschen och bättre arbetsmijö fick Mikael Olsson att delta i majtåget för första gången.

– Det är ett problem att huvudentreprenörerna inte tecknar kollektivavtal i alla led.

Sonen Robin, 6 år hjulade sig glatt igenom stora delar av marschen tillsammans med storebror Hampus 9 år.

Vid Valhall mötte fler deltagare upp. Däribland Ulla Lundgren som tillsammans med Karin Forsmark sett minst ett trettiotal demonstrationståg.

– Det är stor uppslutning i år och det märks att det är vind i seglen i år.

”Visa solidaritet”

Sandra Ask var en av demonstranterna och hade fått med sig Harry 5 år och Freja 8.

– Man kan inte bara sitta hemma vid datorn, man måste gå ut och säga vad man tycker och visa solidaritet.

”Att sluta jaga de sjuka” var hennes budskap.

Inne i Valhall majtalade flera socialdemokrater. Däribland Anita Löfgren, Monica Green, Marie Ekman och Johan Ask.

Kommunalrådet Marie Ekman talade om arbetsmarknaden och att skolresultaten måste bli bättre.

– Sverige har blivit kallare, det är många som är i fas 3. Nu är det dags för en förändring.

Monica Green efterlyste bland annat ett samhälle där fler ställer upp för varandra och billigare bostäder.

Järnvägstrafiken var ett annan ämne, aktuellt i dagarna med ett urspårat godståg utmed västra Stambanan.

– Järnvägen har blivit splittrat mellan olika huvudmän. Samtidigt som man säger att man satsar på järnvägen är det 400 underhållsmän som sagts upp. Vi måste ha ett samlat järnvägsunderhåll.

Även hon tog upp arbetslösheten.

– Man hittar inte ett jobb bara för att man blir fattig, poängterade hon.

Men viktigast av allt var regeringsmakten.

För musikunderhållningen denna dag stod Pretty Princess och Marcus Mikanovíc Barn fick korv i bröd och ansiktsmålning av Unga Örnar.

En kamp för bättre kollektivavtal i byggbranschen och bättre arbetsmijö fick Mikael Olsson att delta i majtåget för första gången.

– Det är ett problem att huvudentreprenörerna inte tecknar kollektivavtal i alla led.

Sonen Robin, 6 år hjulade sig glatt igenom stora delar av marschen tillsammans med storebror Hampus 9 år.

Vid Valhall mötte fler deltagare upp. Däribland Ulla Lundgren som tillsammans med Karin Forsmark sett minst ett trettiotal demonstrationståg.

– Det är stor uppslutning i år och det märks att det är vind i seglen i år.

”Visa solidaritet”

Sandra Ask var en av demonstranterna och hade fått med sig Harry 5 år och Freja 8.

– Man kan inte bara sitta hemma vid datorn, man måste gå ut och säga vad man tycker och visa solidaritet.

”Att sluta jaga de sjuka” var hennes budskap.

Inne i Valhall majtalade flera socialdemokrater. Däribland Anita Löfgren, Monica Green, Marie Ekman och Johan Ask.

Kommunalrådet Marie Ekman talade om arbetsmarknaden och att skolresultaten måste bli bättre.

– Sverige har blivit kallare, det är många som är i fas 3. Nu är det dags för en förändring.

Monica Green efterlyste bland annat ett samhälle där fler ställer upp för varandra och billigare bostäder.

Järnvägstrafiken var ett annan ämne, aktuellt i dagarna med ett urspårat godståg utmed västra Stambanan.

– Järnvägen har blivit splittrat mellan olika huvudmän. Samtidigt som man säger att man satsar på järnvägen är det 400 underhållsmän som sagts upp. Vi måste ha ett samlat järnvägsunderhåll.

Även hon tog upp arbetslösheten.

– Man hittar inte ett jobb bara för att man blir fattig, poängterade hon.

Men viktigast av allt var regeringsmakten.

För musikunderhållningen denna dag stod Pretty Princess och Marcus Mikanovíc Barn fick korv i bröd och ansiktsmålning av Unga Örnar.

  • Rikard Jansson