02 maj 2014 15:34

07 jan 2015 10:12

Många frågor kring okänt register

Lärarnas riksförbund i Skövde har många frågor kring datasystemet Maja, där kommunen dokumenterar medarbetarsamtal.
– Registret var okänt för oss inom facket tills nyligen, säger Olle Björk.

Inom skolan i Skövde cirkulerar det många rykten om ett hemligt register, berättar en kommunanställd för SLA. I registret ska medarbetar- och lönesamtal vara dokumenterade och det ska handla om ”väldigt subjektiva värderingar”.

Underlag till tvist

Maja, som systemet heter, används av de flesta förvaltningar inom kommunen sedan fyra–fem år tillbaka.

– Det var okänt för oss inom facket tills nyligen då uppgifter därifrån användes mot en av våra medlemmar i en arbetsrättslig tvist, säger Olle Björk, som är ordförande inom Lärarnas riksförbund, LR, i Skövde.

Uppgifterna presenterades för LR:s centrala förhandlare av motparten Sveriges kommuner och landsting, och Olle Björk har inte sett dem själv.

– Vi kommer att ställa en hel del frågor till arbetsgivaren angående registret. Den normala processen vid ett löne- eller medarbetarsamtal är att samtalet sammanfattas skriftligt och skrivs under av båda parter. Nu har det förts andra anteckningar som den anställde inte har känt till. Det är nytt och tråkigt, säger Olle Björk.

Inga hemligheter

Anna Sundström är skolchef i Skövde och hon förvånas över reaktionerna åt Maja.

– Det är en databas där man dokumenterar löne- och medarbetarsamtal chef och medarbetare emellan. Tidigare hade vi pärmar, nu har vi systematiserat i en databas, säger Anna Sundström.

Meningen är att all personal ska känna till Majas existens, men eftersom så inte är fallet har skolchefen bett rektorer att sprida kännedomen om systemet igen.

– Det innehåller inga hemligheter, utan där står vad som diskuterats, vad man kommit fram till, vilka utmaningar som finns och så vidare.

Det ska finnas personal som upplever bedömningar som subjektiva?

– Det är väldigt tråkigt. Jag tycker att man i såfall ska be om ett nytt samtal med chefen och fråga varför det står si och så i dokumentationen, säger Anna Sundström.

Olle Björk känner inte till övergången till Maja.

– Nej, det hade jag ingen aning om, att det fanns ett systematiserande datasystem för medarbetarsamtal?

Alla medarbetare ska känna till Maja?

– Mig veterligen så är det ingen som känner till det, inte heller inom den fackliga organisationen. Vi får höra oss för med arbetsgivaren framöver, säger Olle Björk.

Inom skolan i Skövde cirkulerar det många rykten om ett hemligt register, berättar en kommunanställd för SLA. I registret ska medarbetar- och lönesamtal vara dokumenterade och det ska handla om ”väldigt subjektiva värderingar”.

Underlag till tvist

Maja, som systemet heter, används av de flesta förvaltningar inom kommunen sedan fyra–fem år tillbaka.

– Det var okänt för oss inom facket tills nyligen då uppgifter därifrån användes mot en av våra medlemmar i en arbetsrättslig tvist, säger Olle Björk, som är ordförande inom Lärarnas riksförbund, LR, i Skövde.

Uppgifterna presenterades för LR:s centrala förhandlare av motparten Sveriges kommuner och landsting, och Olle Björk har inte sett dem själv.

– Vi kommer att ställa en hel del frågor till arbetsgivaren angående registret. Den normala processen vid ett löne- eller medarbetarsamtal är att samtalet sammanfattas skriftligt och skrivs under av båda parter. Nu har det förts andra anteckningar som den anställde inte har känt till. Det är nytt och tråkigt, säger Olle Björk.

Inga hemligheter

Anna Sundström är skolchef i Skövde och hon förvånas över reaktionerna åt Maja.

– Det är en databas där man dokumenterar löne- och medarbetarsamtal chef och medarbetare emellan. Tidigare hade vi pärmar, nu har vi systematiserat i en databas, säger Anna Sundström.

Meningen är att all personal ska känna till Majas existens, men eftersom så inte är fallet har skolchefen bett rektorer att sprida kännedomen om systemet igen.

– Det innehåller inga hemligheter, utan där står vad som diskuterats, vad man kommit fram till, vilka utmaningar som finns och så vidare.

Det ska finnas personal som upplever bedömningar som subjektiva?

– Det är väldigt tråkigt. Jag tycker att man i såfall ska be om ett nytt samtal med chefen och fråga varför det står si och så i dokumentationen, säger Anna Sundström.

Olle Björk känner inte till övergången till Maja.

– Nej, det hade jag ingen aning om, att det fanns ett systematiserande datasystem för medarbetarsamtal?

Alla medarbetare ska känna till Maja?

– Mig veterligen så är det ingen som känner till det, inte heller inom den fackliga organisationen. Vi får höra oss för med arbetsgivaren framöver, säger Olle Björk.

  • Carl Johan Hjerpe