02 maj 2014 18:30

23 jan 2015 15:43

Kommunen halvnöjd med Ekedalsförslag

Två utformningsförslag av Ekedalsområdet kom in, men kommunen ratade båda som helhet. Intressenterna erbjöds i stället att bygga delar av förslagen, men bara Asplunds bygg tackade ja.

Skövde kommun har genomfört en markanvisningstävling för att se en möjlig utveckling av Ekedalsområdet, som har delats in i södra, västra och norra delen. Tillsammans ska de rymma minst 250 bostäder samt knyta samman Östermalm med Boulogner.

Två förslag kom in till kommunen – det ena från Asplunds bygg och det andra från en grupp bestående av Peab bostad, Riksbyggen, Skeppsviken samt Skövdebostäder.

– Asplunds bygg har fått den västra byggrätten och de fyra bolagen erbjöds den södra delen, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Asplunds förslag på västra delen var ett sjuvåningshus med café i botten. Kommunens utvärderingsgrupp gillade byggnadens formspråk och tror att den har möjligheter att bli ett lokalt landmärke.

Gruppen med bolag föreslog – liksom Asplunds – lägenhetshus i fyra våningar på den södra delen (mellan Brunnsgatan och äldreboendet) och utvärderingsgruppen fastnade för den enkla och starka arkitekturen.

Asplunds är positiva till förfrågan men de andra har tackat nej med motiveringen att de lämnade ett förslag till hela området, inte delar av det.

– Vi fick beskedet i tisdags och har inte hunnit tänka till än, men vi ska se om man kan erbjuda någon annan den södra delen, säger Eva Darolf Linnros, som inte är orolig.

– Nej, det finns ett stort intresse för Ekedal och för att bygga i Skövde.

Planen är nu att omgående sätta i gång med detaljplanerna för den västra samt södra delen. När det gäller den norra delen ansåg utvärderingsgruppen inte att något av förslagen var tillfredsställande och nu ska ”förutsättningarna skruvas till” för att se över möjligheterna en gång till.

Skövde kommun har genomfört en markanvisningstävling för att se en möjlig utveckling av Ekedalsområdet, som har delats in i södra, västra och norra delen. Tillsammans ska de rymma minst 250 bostäder samt knyta samman Östermalm med Boulogner.

Två förslag kom in till kommunen – det ena från Asplunds bygg och det andra från en grupp bestående av Peab bostad, Riksbyggen, Skeppsviken samt Skövdebostäder.

– Asplunds bygg har fått den västra byggrätten och de fyra bolagen erbjöds den södra delen, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Asplunds förslag på västra delen var ett sjuvåningshus med café i botten. Kommunens utvärderingsgrupp gillade byggnadens formspråk och tror att den har möjligheter att bli ett lokalt landmärke.

Gruppen med bolag föreslog – liksom Asplunds – lägenhetshus i fyra våningar på den södra delen (mellan Brunnsgatan och äldreboendet) och utvärderingsgruppen fastnade för den enkla och starka arkitekturen.

Asplunds är positiva till förfrågan men de andra har tackat nej med motiveringen att de lämnade ett förslag till hela området, inte delar av det.

– Vi fick beskedet i tisdags och har inte hunnit tänka till än, men vi ska se om man kan erbjuda någon annan den södra delen, säger Eva Darolf Linnros, som inte är orolig.

– Nej, det finns ett stort intresse för Ekedal och för att bygga i Skövde.

Planen är nu att omgående sätta i gång med detaljplanerna för den västra samt södra delen. När det gäller den norra delen ansåg utvärderingsgruppen inte att något av förslagen var tillfredsställande och nu ska ”förutsättningarna skruvas till” för att se över möjligheterna en gång till.

  • Carl Johan Hjerpe