03 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Östra leden byggs om

Efter flera incidenter i trafiken blir det nu omfattande ombyggnader på Östra leden och dess på- och avfarter.
– Det har inte upplevts som trafiksäkert, säger Svante Jildenhed, Trafikverket.

Östra leden, riksväg 26, är hårt trafikerad, inte minst med tung trafik. För lastbilar med släp finns det en del krångliga moment. In- och utfarterna vid Segertorpsrondellen ställer till det för lastbilarna.

– In- och utfarterna är för snäva och det har vid flera tillfällen hänt att lastbilar kört in i vägräckena. Andra incidenter har också inträffat här och även bilister känner av de snäva svängarna, säger Svante Jildenhed, projektledare på Trafikverket.

Här ska svängarna alltså rätas ut – men inte för mycket.

– Det får inte bli så att man kan köra för fort igenom cirkulationsplatsen.

”Inte trafiksäkert”

Men det är även andra, större, förändringar på gång. Där har arbetet redan inletts.

– Det handlar om utfarten från Östra leden och mot Fabiansrondellen. Där är i dag en fil där det gäller lämna företräde. Men här måste man nästan titta bakåt vänster för att se om det kommer någon under bron. Här har det också inträffat flera incidenter och det upplevs inte som trafiksäkert.

Nu byggs en påfartsfil i stället. Detta leder också till att man måste bygga en ny bro för gång- och cykelvägen som i dag går på samma bro som bilvägen.

– Vi måste ju ta det utrymmet till den nya påfartsfilen, förklarar Svante Jildenhed.

Fil vid Grevagården

Även en bit söderut på riksväg 26 blir det förbättringar. Vid Grevagårdens rastplats ska det byggas en påkörningsfil – denna ska underlätta för trafiken som är på väg från Grevagården och in mot Skövde.

– Där gäller i dag lämna företräde vilket upplevs som krångligt och inte så bra ur säkerhetssynpunkt.

Egentligen finns nästan samma problematik för trafiken som ska ut på riksväg 26 söderut, men där är det inte riktigt lika besvärligt. Däremot skulle det bli en betydligt svårare process för Trafikverket om man skulle bygga om. Då handlar det i så fall om markköp och annat som skulle ge en betydligt mer omfattande process.

Nödvändig satsning

Hela projektet, med de tre ombyggnationerna, ska vara klart i september. Allt till en sammanlagd kostnad av cirka 10 miljoner kronor.

– Det känns som en nödvändig satsning ur trafiksäkerhetssynpunkt, trafiken kommer också att flyta smidigare när allt är klart.

Östra leden, riksväg 26, är hårt trafikerad, inte minst med tung trafik. För lastbilar med släp finns det en del krångliga moment. In- och utfarterna vid Segertorpsrondellen ställer till det för lastbilarna.

– In- och utfarterna är för snäva och det har vid flera tillfällen hänt att lastbilar kört in i vägräckena. Andra incidenter har också inträffat här och även bilister känner av de snäva svängarna, säger Svante Jildenhed, projektledare på Trafikverket.

Här ska svängarna alltså rätas ut – men inte för mycket.

– Det får inte bli så att man kan köra för fort igenom cirkulationsplatsen.

”Inte trafiksäkert”

Men det är även andra, större, förändringar på gång. Där har arbetet redan inletts.

– Det handlar om utfarten från Östra leden och mot Fabiansrondellen. Där är i dag en fil där det gäller lämna företräde. Men här måste man nästan titta bakåt vänster för att se om det kommer någon under bron. Här har det också inträffat flera incidenter och det upplevs inte som trafiksäkert.

Nu byggs en påfartsfil i stället. Detta leder också till att man måste bygga en ny bro för gång- och cykelvägen som i dag går på samma bro som bilvägen.

– Vi måste ju ta det utrymmet till den nya påfartsfilen, förklarar Svante Jildenhed.

Fil vid Grevagården

Även en bit söderut på riksväg 26 blir det förbättringar. Vid Grevagårdens rastplats ska det byggas en påkörningsfil – denna ska underlätta för trafiken som är på väg från Grevagården och in mot Skövde.

– Där gäller i dag lämna företräde vilket upplevs som krångligt och inte så bra ur säkerhetssynpunkt.

Egentligen finns nästan samma problematik för trafiken som ska ut på riksväg 26 söderut, men där är det inte riktigt lika besvärligt. Däremot skulle det bli en betydligt svårare process för Trafikverket om man skulle bygga om. Då handlar det i så fall om markköp och annat som skulle ge en betydligt mer omfattande process.

Nödvändig satsning

Hela projektet, med de tre ombyggnationerna, ska vara klart i september. Allt till en sammanlagd kostnad av cirka 10 miljoner kronor.

– Det känns som en nödvändig satsning ur trafiksäkerhetssynpunkt, trafiken kommer också att flyta smidigare när allt är klart.