06 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Livets brunn ska tätas

Fontänen i Livets brunn ska snart vara i gång igen efter läckaget. På måndagen inventerades dammen och skador i fogarna upptäcktes.
– Vi hoppas att de snabbt kan åtgärdas, säger konstchefen Thomas Oldrell.

Skövdeborna tycker om sin Livets brunn. Många brukar vår och sommar sitta på bänkarna runt konstverket och njuta av porlandet från fontänen. Men sedan i förra veckan är vattnet avstängt.

Det hann knappt sättas på för säsongen förrän det blev tydligt att den åttakantiga dammen inte höll tätt. I onsdags stängdes vattnet av efter att stadsträdgårdsmästare Marie Larsson fått se SLA:s bilder på vattnet som rann över stenarna runt dammen.

Under måndagen var både Staffan Lundstedt, enhetschef tekniska förvaltningen, och Thomas Oldrell, konstchef Skövde kommun, på plats för att se hur omfattande skadorna var.

Efter en snabb inventering kunde de konstatera att de många fogarna i dammen är i olika skick.

– På vissa ställen saknas fogarna helt och fogen som går ner mot betongplattan är heller inte perfekt på alla ställen, säger Staffan Lundstedt.

– Tidigare år har det kunnat vara lite läckage som efter några dagar har täppts till av sig själv när allt har ”satt sig”. Men den här gången var det lite väl mycket vatten som rann ur dammen.

Fast exakt hur omfattande problemen är och hur mycket arbete som krävs för att få ordning på dammen – och därmed också hur mycket det kostar – är svårt att säga innan den entreprenör som ska utföra arbetet själv har kontrollerat dammen.

– Vi ska höra av oss till företaget nu och hoppas givetvis att de kan ta sig an det här arbetet så snart som möjligt så att vi får fart på vattnet igen. Men förmodligen har företaget mycket att göra just nu, säger Staffan Lundstedt.

Men även om det finns ett visst behov av en restaurering av konstverket, åtgärder som bland annat tas upp i vård- och underhållsplanen för offentlig konst i Skövde, är det inte i nuläget aktuellt.

– Nej, det finns inga pengar avsatta för det. Nu handlar det om att åtgärda läckaget, säger Thomas Oldrell.

Skövdeborna tycker om sin Livets brunn. Många brukar vår och sommar sitta på bänkarna runt konstverket och njuta av porlandet från fontänen. Men sedan i förra veckan är vattnet avstängt.

Det hann knappt sättas på för säsongen förrän det blev tydligt att den åttakantiga dammen inte höll tätt. I onsdags stängdes vattnet av efter att stadsträdgårdsmästare Marie Larsson fått se SLA:s bilder på vattnet som rann över stenarna runt dammen.

Under måndagen var både Staffan Lundstedt, enhetschef tekniska förvaltningen, och Thomas Oldrell, konstchef Skövde kommun, på plats för att se hur omfattande skadorna var.

Efter en snabb inventering kunde de konstatera att de många fogarna i dammen är i olika skick.

– På vissa ställen saknas fogarna helt och fogen som går ner mot betongplattan är heller inte perfekt på alla ställen, säger Staffan Lundstedt.

– Tidigare år har det kunnat vara lite läckage som efter några dagar har täppts till av sig själv när allt har ”satt sig”. Men den här gången var det lite väl mycket vatten som rann ur dammen.

Fast exakt hur omfattande problemen är och hur mycket arbete som krävs för att få ordning på dammen – och därmed också hur mycket det kostar – är svårt att säga innan den entreprenör som ska utföra arbetet själv har kontrollerat dammen.

– Vi ska höra av oss till företaget nu och hoppas givetvis att de kan ta sig an det här arbetet så snart som möjligt så att vi får fart på vattnet igen. Men förmodligen har företaget mycket att göra just nu, säger Staffan Lundstedt.

Men även om det finns ett visst behov av en restaurering av konstverket, åtgärder som bland annat tas upp i vård- och underhållsplanen för offentlig konst i Skövde, är det inte i nuläget aktuellt.

– Nej, det finns inga pengar avsatta för det. Nu handlar det om att åtgärda läckaget, säger Thomas Oldrell.