06 maj 2014 16:24

23 jan 2015 15:43

Skövdebostäder startar demokratiprojekt i Ryd

Skövdebostäder startar ett nytt demokratiprojekt i Södra Ryd där barnen sätts i centrum.
Tiotalet barn får vara med och utforma en innergård på Timmervägen.

– Vi vill lyfta fram stadsdelen Ryd och skapa engagemang hos de boende, säger Skövdebostäders distriktschef Mattias Johansson.

Vägen går via barnen som får i uppdrag att ta fram förslag på hur innegården mellan Timmervägen 2 och Timmervägen 8 ska kunna förbättras.

– En fotbollsplan borde vi ha här, säger Fady Al Hanota, men kompisar föreslog även basketplan eller bättre lekplatser.

Bollar i fönster

En av de vuxna boende i området tyckte däremot inte att en fotbollsplan var någon bra idé. Hon såg hur bollar skulle hamna på altaner eller i fönster.

Redan där blir demokratiaspekten tydlig. Utformningen av innergården ska gå från förslag till beslut efter en modell där många får tycka till. Syftet är att öka kunskaperna om samhället och engagemanget i närområdet.

Det är kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder som ligger bakom projektet som drivs tillsammans med Skövde kommun, Rydskolan och Högskolan i Skövde.

Forskare följer

I går hade barnen en första lektion i ämnet med skolan.

Projektet kommer även att följas av Erik Andersson samt Mirella Forsberg-Ahlcrona från Högskolan i Skövde som ett led i deras forskning.

– Att man gör det ur barnens perspektiv är extra intressant, säger Mirella Forsberg Ahlcrona, som liknar projektet med en lektion i samhällskunskap.

Rebecka Thilén, Skövde kommuns folkhälsoplanerare säger att det planeras flera olika projekt för Södra Ryd och från Skövdebostäders sida hoppas man på att här skapa en modell som går att använda även på andra områden.

– Vi börjar med barnen, men hoppas på så sätt att även få de vuxna att engagera sig. Vi kör det här projektet i ett halvår, men hoppas att det får en fortsättning på andra håll. Vi vill skapa en positiv bild av Ryd, säger Mattias Johansson.

– Vi vill lyfta fram stadsdelen Ryd och skapa engagemang hos de boende, säger Skövdebostäders distriktschef Mattias Johansson.

Vägen går via barnen som får i uppdrag att ta fram förslag på hur innegården mellan Timmervägen 2 och Timmervägen 8 ska kunna förbättras.

– En fotbollsplan borde vi ha här, säger Fady Al Hanota, men kompisar föreslog även basketplan eller bättre lekplatser.

Bollar i fönster

En av de vuxna boende i området tyckte däremot inte att en fotbollsplan var någon bra idé. Hon såg hur bollar skulle hamna på altaner eller i fönster.

Redan där blir demokratiaspekten tydlig. Utformningen av innergården ska gå från förslag till beslut efter en modell där många får tycka till. Syftet är att öka kunskaperna om samhället och engagemanget i närområdet.

Det är kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder som ligger bakom projektet som drivs tillsammans med Skövde kommun, Rydskolan och Högskolan i Skövde.

Forskare följer

I går hade barnen en första lektion i ämnet med skolan.

Projektet kommer även att följas av Erik Andersson samt Mirella Forsberg-Ahlcrona från Högskolan i Skövde som ett led i deras forskning.

– Att man gör det ur barnens perspektiv är extra intressant, säger Mirella Forsberg Ahlcrona, som liknar projektet med en lektion i samhällskunskap.

Rebecka Thilén, Skövde kommuns folkhälsoplanerare säger att det planeras flera olika projekt för Södra Ryd och från Skövdebostäders sida hoppas man på att här skapa en modell som går att använda även på andra områden.

– Vi börjar med barnen, men hoppas på så sätt att även få de vuxna att engagera sig. Vi kör det här projektet i ett halvår, men hoppas att det får en fortsättning på andra håll. Vi vill skapa en positiv bild av Ryd, säger Mattias Johansson.