07 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Högre betyg i kundundersökning

Anna Möller, gatuchef i Skövde, är hur nöjd som helst. Tekniska förvaltningen har i en återkommande kundundersökning om gator, parker och blomsterarrangemang bättrat på betyget väsentligt.
– Nu gäller det att jobba för att behålla det.

Skövde kommuns gatuchef är jublande glad över resultatet.

– Och väldigt stolt. Totalt sett har Nöjd-Kund-Index ökat från 69,19 (2012) till 71,93 på en skala från 0 till 100, säger Anna Möller.

611 personer svarade

Tekniska förvaltningen, Skövde kommun, har låtit ett företag intervjua Skövdebor, i tätorten och i Skultorp, Värsås, Nybo, Väring, Fjället, Stöpen, Timmersdala, Lerdala, Igelstorp, Ulvåker och Tidan. Tre gånger tidigare – 2006, 2010 och 2102 – har samma undersökning genomförts, men de två första gångerna var inte ytterorterna med.

611 personer svarade på 20-talet frågor på temat gator, cykel- och gångvägar och parker.

– Men många har också kommit med synpunkter på kommunen som helhet.

Höga betyg

Det Anna Möller är mest nöjd med är betyget som kommunens personal får.

– Det handlar om personal som Skövdeborna möter, kanske de som skottar snö, rensar i våra parker, lagar hålen i gatorna, men även på andra håll. När det gäller personalens tillgänglighet, bemötande, kompetens och tydlighet i besked och beslut är det genomgående höga betyg, dessutom har de ökat betydligt sedan 2012.

De allra högsta betygen i undersökningen får kommunens alla blomsterarrangemang och utsmyckningar, inte minst vid in- och utfarterna och i rondellerna.

– Det är också roligt. Vi var lite oroliga att folk skulle blivit vana vid detta, inte minst de mer spektakulära utsmyckningarna, och därför inte längre värdesatte det så mycket.

Inte bara beröm

Men det inte bara beröm i som delas ut i undersökningen. Standarden på gator och cykelvägar kritiseras, liksom snöröjning och halkbekämpning. Alla är heller inte nöjda med hur klagomål hanteras och det upplevs som krångligt att hitta lediga parkeringsplatser i centrum under affärstider. Resultatet gällande p-platserna är bättre än 2012, men fortfarande är det där kommunen får absolut sämst betyg.

– Mycket av kritiken är väntad, och vi tar till oss av den.

Skövdeborna som deltog i undersökningen är anonyma. Men ur materialet kan svar från specifika grupper utläsas.

– Exempelvis kan vi se att Norrmalmsbor tycker att gångbanorna i området behöver förbättras. Detta är bra eftersom vi då vet exakt vad som behöver göras.

Skövde kommuns gatuchef är jublande glad över resultatet.

– Och väldigt stolt. Totalt sett har Nöjd-Kund-Index ökat från 69,19 (2012) till 71,93 på en skala från 0 till 100, säger Anna Möller.

611 personer svarade

Tekniska förvaltningen, Skövde kommun, har låtit ett företag intervjua Skövdebor, i tätorten och i Skultorp, Värsås, Nybo, Väring, Fjället, Stöpen, Timmersdala, Lerdala, Igelstorp, Ulvåker och Tidan. Tre gånger tidigare – 2006, 2010 och 2102 – har samma undersökning genomförts, men de två första gångerna var inte ytterorterna med.

611 personer svarade på 20-talet frågor på temat gator, cykel- och gångvägar och parker.

– Men många har också kommit med synpunkter på kommunen som helhet.

Höga betyg

Det Anna Möller är mest nöjd med är betyget som kommunens personal får.

– Det handlar om personal som Skövdeborna möter, kanske de som skottar snö, rensar i våra parker, lagar hålen i gatorna, men även på andra håll. När det gäller personalens tillgänglighet, bemötande, kompetens och tydlighet i besked och beslut är det genomgående höga betyg, dessutom har de ökat betydligt sedan 2012.

De allra högsta betygen i undersökningen får kommunens alla blomsterarrangemang och utsmyckningar, inte minst vid in- och utfarterna och i rondellerna.

– Det är också roligt. Vi var lite oroliga att folk skulle blivit vana vid detta, inte minst de mer spektakulära utsmyckningarna, och därför inte längre värdesatte det så mycket.

Inte bara beröm

Men det inte bara beröm i som delas ut i undersökningen. Standarden på gator och cykelvägar kritiseras, liksom snöröjning och halkbekämpning. Alla är heller inte nöjda med hur klagomål hanteras och det upplevs som krångligt att hitta lediga parkeringsplatser i centrum under affärstider. Resultatet gällande p-platserna är bättre än 2012, men fortfarande är det där kommunen får absolut sämst betyg.

– Mycket av kritiken är väntad, och vi tar till oss av den.

Skövdeborna som deltog i undersökningen är anonyma. Men ur materialet kan svar från specifika grupper utläsas.

– Exempelvis kan vi se att Norrmalmsbor tycker att gångbanorna i området behöver förbättras. Detta är bra eftersom vi då vet exakt vad som behöver göras.