08 maj 2014 14:48

07 jan 2015 09:55

Walterum svarar på finska kritiken

Kommunalrådet Leif Walterum svarar nu på kritiken om att kommunen missar att samråda med Skövdes finska föreningar.

I ett brev till samtliga finska föreningar skriver han att det finns områden där samverkan kan förbättras och att han redan i februari sammankallade skolan och omvårdnadsförvaltningen. Syftet var att förbättra kommunikationen mellan dessa och Skövdes finska förvaltningsområde.

Skövde har sagt ja till att vara finskt förvaltningsområde i syfte att stärka den sverigefinska minoritetens ställning. Staten finansierar satsningen, men den finska samrådsgruppen menar att kommunen inte samrått om att koordinatorn Leena Liljestrand inte får fortsätta när projekttiden går ut.

Walterum skriver att det har framgått vid tidigare styrgruppsmöten att det inte finns behov av en heltidstjänst. En ny samordnare kommer att anställas och de finska föreningarna kommer vara representerande när kandidater väljs ut och intervjuas skriver Walterum.

I ett brev till samtliga finska föreningar skriver han att det finns områden där samverkan kan förbättras och att han redan i februari sammankallade skolan och omvårdnadsförvaltningen. Syftet var att förbättra kommunikationen mellan dessa och Skövdes finska förvaltningsområde.

Skövde har sagt ja till att vara finskt förvaltningsområde i syfte att stärka den sverigefinska minoritetens ställning. Staten finansierar satsningen, men den finska samrådsgruppen menar att kommunen inte samrått om att koordinatorn Leena Liljestrand inte får fortsätta när projekttiden går ut.

Walterum skriver att det har framgått vid tidigare styrgruppsmöten att det inte finns behov av en heltidstjänst. En ny samordnare kommer att anställas och de finska föreningarna kommer vara representerande när kandidater väljs ut och intervjuas skriver Walterum.