08 maj 2014 13:40

23 jan 2015 15:43

Brister inom biomedicin

Högskolans utbildning i biomedicin får kritik av Universitetskanslersämbetet, och rätten att utfärda examen ifrågasätts.
– Nu ska vi förbättra det som brustit, säger rektor Sigbritt Karlsson.

I Universitetskanslersämbetets senaste granskning var det landets utbildningar i biomedicin som hamnade under lupp.

Flera, bland annat Högskolan i Skövde, får betyget bristande kvalitet och därmed ifrågasätts rätten att utfärda examen.

– Vi hade inte uppfattat läget riktigt så här. När det gäller magisterexamen så kände vi till några brister. Vi har många internationella studenter med olika bakgrund. Ämnesgruppen har vidtagit åtgärder men de hann inte synas i utvärderingen, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Ett mål brister

Det är utbildningarnas resultat som kontrolleras och med det menas hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Bedömargruppen har tittat på ett antal mål för utbildningen och ger Skövdes kandidatexamen betyget bristande på ett av målen, som bland annat innebär att studenterna ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen.

Övriga mål, som bland annat säger att studenterna ska söka, samla och kritiskt värdera information, självständigt formulera och lösa problem och skriftligt redogöra för problem, får omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

Identifiera åtgärderna

Bedömargruppens betyg för magisterexamen är sämre och där får Högskolan i Skövde betyget bristande kvalitet i fyra av sex mål. Kritiken gäller bland annat studenternas förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, att med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

– Nu ska vi titta i detalj på utlåtandet och vi ska identifiera åtgärderna. Vi ska förbättra det som brustit. Vi har en stark och framgångsrik forskning inom biomedicin och det är viktigt för utbildningen. Det finns stora möjligheter att rätta till bristerna, säger Sigbritt Karlsson.

Fler får kritik

Senast 6 maj 2015 ska högskolan redogöra för de åtgärder som man har vidtagit. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda examen.

Övriga lärosäten som helt eller delvis får kritik för sina utbildningar i biomedicin är: Högskolan i Halmstad, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet.

I Universitetskanslersämbetets senaste granskning var det landets utbildningar i biomedicin som hamnade under lupp.

Flera, bland annat Högskolan i Skövde, får betyget bristande kvalitet och därmed ifrågasätts rätten att utfärda examen.

– Vi hade inte uppfattat läget riktigt så här. När det gäller magisterexamen så kände vi till några brister. Vi har många internationella studenter med olika bakgrund. Ämnesgruppen har vidtagit åtgärder men de hann inte synas i utvärderingen, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Ett mål brister

Det är utbildningarnas resultat som kontrolleras och med det menas hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Bedömargruppen har tittat på ett antal mål för utbildningen och ger Skövdes kandidatexamen betyget bristande på ett av målen, som bland annat innebär att studenterna ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen.

Övriga mål, som bland annat säger att studenterna ska söka, samla och kritiskt värdera information, självständigt formulera och lösa problem och skriftligt redogöra för problem, får omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

Identifiera åtgärderna

Bedömargruppens betyg för magisterexamen är sämre och där får Högskolan i Skövde betyget bristande kvalitet i fyra av sex mål. Kritiken gäller bland annat studenternas förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, att med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

– Nu ska vi titta i detalj på utlåtandet och vi ska identifiera åtgärderna. Vi ska förbättra det som brustit. Vi har en stark och framgångsrik forskning inom biomedicin och det är viktigt för utbildningen. Det finns stora möjligheter att rätta till bristerna, säger Sigbritt Karlsson.

Fler får kritik

Senast 6 maj 2015 ska högskolan redogöra för de åtgärder som man har vidtagit. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda examen.

Övriga lärosäten som helt eller delvis får kritik för sina utbildningar i biomedicin är: Högskolan i Halmstad, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet.