08 maj 2014 16:36

23 jan 2015 15:43

Konferens i Skövde om barnastma

Det krävs uppryckningen när det gäller astmabehandling inom svensk sjukvård. Det menar överläkaren vid Skas Skövde Per Gustafsson.
– Attityden är för slapp, man måste satsa större resurser, säger han.

Redan när KSS grundades 1973 startades även ett allergicentrum vid sjukhuset. Bakom centrumet, som var det första i Sverige, låg docenten och konsulterande överläkaren Bengt Kjellman. Den ökade kunskapen har medfört att fler och fler diagnosticerats med astma genom åren men det har också skett en ökning av antalet som drabbas.

– Ja, det är nästan alla överens om. På 50-talet rörde sig om 1-2 procent av barn och ungdomar i skolåldern medan det i dag ligger på runt tio procent, berättar Kjellman.

Med start i dag hålls nationell konferens, ”Fokus barnastma”, i Skövde. Det är 14:e gången konferensen anordnas och den tredje gången i rad där Skövde är värd.

– Det känns väldigt rätt att den hålls i Skövde när vi har ett av världens mest utvecklade labb inom området här, säger Per Gustafsson som är docent och överläkare vid barn- och ungdomsmedicin på Skas Skövde.

Skarp kritik

Han menar också att konferensen definitivt behövs då astmavården i Sverige i dag inte är tillräckligt bra.

– Inställningen till astma är för slapp. Det finns nationella riktlinjer om att behandlingen ska följas upp noggrant med hjälp av mätinstrument men det görs alldeles för sällan. I stället skriver man ut slentrianmässigt ut kostsamma läkemedel som inte är vad som behövs.

Varför ser det ut på det här sättet?

– Dels saknas intresset men mycket beror på resursbrist. Det måste utgå adekvat kostnadsersättning till vårdcentralerna så man kan ha en organiserad uppföljning och personal med rätt intresse och kunskap på plats varje dag. Då kan vi nå bra resultat, säger Per Gustafsson och klappar sin patient 13-årige Alfred Wäpling, som sitter bredvid, på axeln.

Stora problem

Alfred får symbolisera hur rätt vård kan innebära väldigt mycket. Han diagnosticerades med astma strax efter han föddes och har haft stora problem.

– Fram till jag var runt tio år kunde jag inte sova på nätterna eftersom jag hostade så mycket. Det gjorde också att jag var sjuk väldigt ofta.

Med hjälp av en fläkt ovanför sängen som kyler och renar luften har de senaste tre åren blivit oändligt mycket bättre.

– Nu kan jag sova hela natten. Ibland kan jag ha lite problem med astman men det är mycket bättre nu.

Något som naturligtvis gläder Alfred men inte oväntat också Per Gustafsson.

– Det är när vi kan hjälpa som man får energi. Därför är det viktigt att vården blir så bra som möjligt, konstaterar han.

Redan när KSS grundades 1973 startades även ett allergicentrum vid sjukhuset. Bakom centrumet, som var det första i Sverige, låg docenten och konsulterande överläkaren Bengt Kjellman. Den ökade kunskapen har medfört att fler och fler diagnosticerats med astma genom åren men det har också skett en ökning av antalet som drabbas.

– Ja, det är nästan alla överens om. På 50-talet rörde sig om 1-2 procent av barn och ungdomar i skolåldern medan det i dag ligger på runt tio procent, berättar Kjellman.

Med start i dag hålls nationell konferens, ”Fokus barnastma”, i Skövde. Det är 14:e gången konferensen anordnas och den tredje gången i rad där Skövde är värd.

– Det känns väldigt rätt att den hålls i Skövde när vi har ett av världens mest utvecklade labb inom området här, säger Per Gustafsson som är docent och överläkare vid barn- och ungdomsmedicin på Skas Skövde.

Skarp kritik

Han menar också att konferensen definitivt behövs då astmavården i Sverige i dag inte är tillräckligt bra.

– Inställningen till astma är för slapp. Det finns nationella riktlinjer om att behandlingen ska följas upp noggrant med hjälp av mätinstrument men det görs alldeles för sällan. I stället skriver man ut slentrianmässigt ut kostsamma läkemedel som inte är vad som behövs.

Varför ser det ut på det här sättet?

– Dels saknas intresset men mycket beror på resursbrist. Det måste utgå adekvat kostnadsersättning till vårdcentralerna så man kan ha en organiserad uppföljning och personal med rätt intresse och kunskap på plats varje dag. Då kan vi nå bra resultat, säger Per Gustafsson och klappar sin patient 13-årige Alfred Wäpling, som sitter bredvid, på axeln.

Stora problem

Alfred får symbolisera hur rätt vård kan innebära väldigt mycket. Han diagnosticerades med astma strax efter han föddes och har haft stora problem.

– Fram till jag var runt tio år kunde jag inte sova på nätterna eftersom jag hostade så mycket. Det gjorde också att jag var sjuk väldigt ofta.

Med hjälp av en fläkt ovanför sängen som kyler och renar luften har de senaste tre åren blivit oändligt mycket bättre.

– Nu kan jag sova hela natten. Ibland kan jag ha lite problem med astman men det är mycket bättre nu.

Något som naturligtvis gläder Alfred men inte oväntat också Per Gustafsson.

– Det är när vi kan hjälpa som man får energi. Därför är det viktigt att vården blir så bra som möjligt, konstaterar han.